2009-12-28

Tre år till....

Den 9 december blev jag vald av kommunfullmäktige för ytterligare en mandatperiod som förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen. Ni som har hängt med här på bloggen minns att jag skrev om att jag var osäker på vilket beslut som fattades. Av kommentarerna till inlägget framgick sedan att jag blev omvald. Nu var det ju inte så dramatiskt egentligen för visst hade jag tackat ja till ytterligare tre år.

Jag har förstått att det finns de som inte vet hur Gustafsbergsstiftelsen förvaltas. Låt mig då bara kort repetera hur organisationen ser ut. Stadgarna kan du läsa här.

Det är Uddevalla kommunfullmäktige som väljer förvaltande direktör och sju ledamöter och Länsstyrelsen utser två. Direktionen (som styrelsen kallas) består alltså av den förvaltande direktören och nio ledamöter. Mandatperioden är, för ledamöterna som utses av kommunfullmäktige, tre år och varje höst utses tre ledamöter för den kommande mandatperioden.

Som bekant avled min företrädare hösten 2007 och jag valdes in fr o m 2008-01-01. Det var således ett fyllnadsval där det återstod två år av min företrädares mandatperiod.

Och som jag också berättat tidigare så ingick inte detta i min planering utan det kom mycket hastigt på. Och inte så genomtänkt heller då jag förmodades sköta Gustafsberg samtidigt som jag jobbade kvar på Bohusläns museum på halvtid. Redan efter några månaders flängande fram och tillbaka mellan museet och Gustafsberg insåg jag att detta inte fungerade, så jag sa upp min tjänst på Bohusläns museum. Jag sänkte därmed min tidigare heltidslön från Bohusläns museum med 20 000 kr/månad. Så privatekonomiskt är det ingen lönande affär. Att vara förvaltande direktör anses vara ett hedersuppdrag (och så känner jag det också) och då får man ingen lön utan ett arvode. Jag tycker dock att det är ett omodernt sätt att se på nedlagt arbete.

Längre tillbaka var det förmögna Uddevallabor som var direktörer och som dessutom var personligt ansvariga för ekonomin. Gick den inte ihop så fick man vackert ta pengar ur sin egen plånbok. Det slipper jag och det kan man ju alltid vara glad över.

Jobbet, för det är ett heltidsjobb, är mycket omväxlande och det var smått kaotiskt när jag kom till Gustafsberg. Krögaren slutade och efterlämnade många beställningar t ex studentbalerna. Vad värre var att jag upptäckte att köket var utdömt av Miljö och Stadsbyggnad.

Samtidigt som vi rekryterade ett nytt krögarpar så började vi riva ut det gamla köket och byggde om det enligt tidens krav. Mycket gjordes med egen personal men det kostade ändå skjortan. Parallellt med detta startade vi en omfattande restaurering av badrestaurangen och de tre paviljongerna i parken. Till detta fick vi ett mycket bra stöd från Länsstyrelsen i form av byggnadsvårdsmedel.

Så här i efterhand låter detta kanske enkelt, men jag lovar, det blev många sömnlösa nätter inte minst på grund av oron för ekonomin.

Jag kände mig dock hemma med arbetsuppgifterna. Fastighetsskötsel, byggnadsvård, brandskydd, personaladministration, säkerhet etc etc var sådant som jag jobbat med på Bohusläns museum och regementet. Till detta kommer bl a att jobba med arrendefrågor och uthyrning av såväl åretrunt- som sommarboende. Stiftelsen har ganska mycket skog, både på Gustafsberg och i Skredsvik. Jag kan ju ännu inte så mycket om skogen, men jag håller på att lära mig av stiftelsens "skogliga biträde" Rolf Carlsson.

Men vi får inte glömma bort att stiftelsens viktigaste uppgift är den som framgår av §3 i stadgarna:

"Stiftelsens ändamål är att - i den anda som kommer till uttryck i makarna Knapes testamentariska förordnanden - främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän, som är i behov därav och som när det gäller utbildning visat håg och fallenhet därför.
Ändamålet fullföljes därvid främst genom att lämna ekonomiskt understöd samt att å Gustafsberg bedriva kursverksamhet och liknande"

Detta ändamål uppfyller stiftelsen genom att dela ut stipendier. Ansökningstiden går ut den 1 september varje år. Stiftelsen har för närvarande en "portfölj" med 15 stipendiater, vilket innebär att den årliga stipendiesumman uppgår till 150 000 kr. Läs mer på http://www.gustafsberg.se/ under fliken Stiftelsens verksamhet.

Jag är också "hotelldirektör". Vi driver badhotell och vandrarhem i egen regi och det tar mycket tid. Vi har förresten just nu lagt ut bokningsmöjligheter Online. Kika på det under fliken Boende här.

Stiftelsen har sex fast anställda året runt samt ungefär lika många säsongsanställda för driften av hotell- och vandrarhemsrörelsen.

Om jag nu inte hade åtagit mig ytterligare tre år hur hade det sett ut då? Min plan var, innan Gustafsberg "drabbade" mig, att jobba kvar på Bohusläns museum och gå i pension sommaren 2010. Därefter skulle jag med liv och lust ägna mig åt Uddevalla i alla dess former.

Nu blir det inte så men jag är person som tittar framåt och jag skulle önska att alla goda krafter hjälps åt att utveckla Gustafsberg ytterligare under de kommande tre åren! //

4 kommentarer:

 1. Ditt engagemang för Gustafsberg är mycket positivt. Det märks också i praktiken att det är en framåtsträvande verksamhet.
  God fortsättning!

  SvaraRadera
 2. Jaha, ännu en gubbe i Uddevallas styrelser. Förgubbningen fortsätter. Inte undra på att ungdomen flyttar från hålan. Ungdomar är inte intresserade av bra fiskevatten, vandringsleder och trams och ungdomen är en stads framtid. Synd att ni inte fattar detta.

  /Tant Brun.

  SvaraRadera
 3. ...modernisera, omorganisera och ge den som arbetar heltid en rimlig heltidslön. Allt annat är oförskämt och på längre sikt förödande. Gustafsberg är en alltför viktig institution och plats i Uddevalla för att styras på det här sättet. Betänk alla som läser detta om det inte hade varit Gunnar utan någon som tagit det som ett hedersuppdrag och med en klackspark som fått uppdraget som direktör. Vad hade då hänt med Gustafsberg. Dessutom borde direktionen bestå av den expertis på byggnads- och skogsvård, hotell- och vandrarhemsverksamhet och allt annat som Gunnar skulle behöva som stöd i sitt viktiga värv. Frågan är om inte även Bassholmen och kanske några ytterligare kommunala objekt skulle ingå en sådan utvigdad Gustafsbergsförvaltning. Till Bassholmen skulle för övrigt sommaratid behövas en färjekarl som på vissa tider och på anrop körde folk över till ön för en bestämd summa!

  SvaraRadera
 4. Svar till tant Brun: Du lär ändra uppfattning när du lämnat tonåren. Dessutom vet jag inte om kärringar har så mycket mer att erbjuda än gubbarna. /Ung kärring

  SvaraRadera