2009-12-07

Junohus på Garvaremyren - Hagarnevägen


På området Garvaremyren ligger Hagarnevägen, som vi ser på bilden. Då området bebyggdes med Junohus i början av 1940-talet hette vägen Garvaremyrsvägen. Den bytte namn till Hagarnevägen 1952.

Fotografen står här med ryggen mot Tureborgsområdet och bortåt sträcker sig vägen i västlig riktning eller ner mot staden om man så vill.

Några hus bortåt på höger sida låg då bilden togs Anders och Ottilia Eks hus. Idag har huset adress Hagarnevägen 19. Anders och Ottilia fick lagfart för tomten 1941-09-10. Detta kan vi läsa i ett arkiv som finns på Bohusläns_Föreningsarkiv.

Det är Folke Eks arkiv och han var son till Anders och Ottilia. Arkivhandlingarna är inlämnade efter Folke Eks död av Anita Andersson.

I arkivförteckningen kan man få en ganska bra bild av det nya villaområdets tillkomst. Följande handlingar finns där:

*Lagfartsbevis, avstyckningsprotokoll

*Sammanställning av tomtkostnader

 • *Avstyckningskarta och protokoll 1941-06-11

*Skuldebrev á 2000 kr 1941-07-31

*Köpebrev 1941-08-30

*Brandförsäkringsbevis Samarbete, Stockholm 1941

*Korrespondens med Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB) rörande lån och försäkringar, leveransavtal, kreditavtal, specifikation över material och entreprenad för uppförande av småvilla 1941-45.

 • *Protokoll och låneförbindelse med Statens Byggnadslånebyrå 1942
 • *Beslut om byggnadslov och va-anslutning 1941-42
 • *Inteckningar 1941-46

*Revers Livförsäkringsanstalten Folket 1942

*Revers Folksam 1953

*Brandförsäkringsbevis och bevis om villa- och hemförsäkring Folksam 1954

*Ritning rörande murning för oljebrännare/värmeberedare 1961

Vidare finns det i arkivet 11 fotografier samt

* Protokoll från Garvaremyrens Egnahemsförening

*Protokoll från möte med Garvaremyrens Garantiförening Trygg

*Protokoll från möte med HSB i Uddevalla upa

*Protokoll från styrelsemöte med HSB i Uddevalla

All denna information om området får man således bara genom att läsa arkivförteckningen. Familjen Ek har sparat alla handlingar genom åren och nu är de förstås väldigt värdefulla för dem som vill få kunskap om området.

Som framgår av de nytagna bilderna har många av Junohusen förändrats genom till- och ombyggnader.

Vid en sökning på ordet Hagarnevägen i Tidningsarkivet fick jag denna träfflista:

1952-02-21 "Hagarnevägen", nytt namn på Garvaremyren. Gatuarbete.
1952-02-21 Namnbyte. Gröngatorna blir namn. Nyare delen av Garvaremyrvägen skall heta Hagarnevägen. Gatuarbete.
1962-08-20 Persikor i Uddevalla. På Hagarnevägen 15 har 90 söta frukter mognat utomhus. Trädgård. Bild.
1972-02-22 Vårens första snödroppe hos fru Anna Adamsson på Hagarnevägen i Uddevalla. Blommor. Bild.
1973-02-10 Stopp! Ingen genomfart på Hagarnevägen. Trafik.
1974-10-29 Fasta hinder skall stödja förbud på Hagarnevägen. Trafik.
1974-11-27 Trafikproblem på Hagarnevägen stängs kanske för genomfart. Gatuarbete.
2001-12-17 Tillbaka i nyrenoverat i höghus på Tureborg - Hagarnevägen 45. Bostad. Bild.

Och en motsvarande sökning på ordet Garvaremyren ger följande träfflista:

1906-01-09 Garvaremyren, familjetragedi. Död.
1906-07-03 Blodsdramat på Garvaremyren. Änkan Karolina Tobiasson kvar på Uddevalla kronohäkte. Polis.
1908-03-19 Blodsdramat på Garvaremyren. Helena Tobiasson, ny rannsakning. Polis.
1908-04-11 Blodsdramat på Garvaremyren, Änkan Karolina Tobiasson frikändes.
1912-03-20 Brand i huset nummer 5 på Garvaremyren, huset beboddes av ägaren kyrkovaktmästaren Alfr. Andersson.
1921-01-17 Vid auktion av Prinshagen (Garvaremyren), högsta anbud av mjölnaren Johan Augustsson.
1936-05-29 Garvaremyren och man tomtar till ett tvåvåningshus vid Stampgatan. Byggnad.
1938-03-31 Till entreprenör för uppförande av bron vid Garvaremyren har DK antagit AB Armerad Betong.
1938-08-25 Ny vägbro över järnvägen vid Garvaremyren. Bild.
1940-02-15 Tomtpriser på Garvaremyren drätselkammaren föreslår 3 kronor á 3.50. Bostad.
1940-05-21 Garvaremyren av F.E.K. Verkstadsskolepojkar rev den gamla ladugården för övning.
1941-05-20 Garvaremyren- och vitaminodlingar av F.E.K.
1941-09-18 Nybyggnadsstaden på Garvaremyren. Bild.
1941-10-10 Beredskapsarbetat på Garvaremyren kan påbörjas. Ett 20 tal man beräknas få sysselsättning. Arbetsmarknad. Bild.
1941-12-06 Garvaremyren. En titt på nybygget á Garvaremyren visar att det ryker ur skorsten och blommor i fönstren.
1942-01-26 37 småstugor uppfördes 1941 i Uddevalla. Utgjordes på Garvaremyren och Hospitalsängen.
1944-06-09 Eldsvåda på Garvaremyren av åsknedslag. Brand. Väder.
1952-02-21 "Hagarnevägen", nytt namn på Garvaremyren. Gatuarbete.
1957-04-01 Borg från vikingatiden upptäckt i trakten av Garvaremyren-Timanstorpet mot Tureborg. Kultur.
2001-02-02 Det hände då: För 50 år sedan 1951-02-02 bygger militärerna bro vid Östergatan mellan Garvaremyren och Vadbacken. //

1 kommentar:

 1. Hurra Hurra Hurra för ½ miljon besökare
  Vi är många besökare som fått oss mycken kunskap och vetande till del.
  Må kraft och inspiration skall stå dig bi framledes!

  Om vi lägger alla besökarna i en rad efter varandra så skulle vi nå från Nordpolen
  till ekvatorn. Många skulle frysa andra svettas och många bli våta, men framför allt skulle
  de missa dina kommande bloggar. Det vore ju synd, så dom kan resa sig igen i en stooor apåd
  för ditt idoga arbete.

  Grattis
  Sven under korkeken

  SvaraRadera