2009-12-11

Äsperöd


Det var mycket riktigt Äsperöd som var svaret på gårdagens bildgåta.
Men vi har inte fått svaret på frågan när bilden är tagen eller vem fotografen var. Fotografen måste ha stått på östra kanten av samma berg som Ture Malmgren byggde sin borg på. Bilden är
alltså tagen i östlig riktning.
Som en jämförelse har jag här lagt in ett utsnitt av 1937 års
ekonomiska karta. Fotografen har alltså stått utanför kartans vänstra kant och riktat sin kamera åt höger på kartan.
I högra bildkanten ligger gårdarna Lilla Håltet (närmast) och Stora Håltet Och långt därborta ser vi mycket riktigt gården Backen med sin ladugård.
Alla längst till vänster på bilden ligger ett hus som inte finns med på kartan. Och närmast till vänster ligger gården Ängen.
På kartan ser vi också att det ligger några hus vid vägen (numera Sigelhultsvägen). På bilden torde det vara rakt bortom gården Ängen.
Så frågan är när bilden är tagen? Sannolikt före 1937 i alla fall. Är det någon som kan peka på någon detalj som gör att vi kommer närmare svaret på frågan? //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar