2008-07-08

Stiftelsen Backamo Lägerplats stämmer Länsförsäkringar Halland


PRESSMEDDELANDE

"Stiftelsen Backamo Lägerplats stämmer Länsförsäkringar Halland när det gäller ersättning för det nedbrunna sjukhuset.

I månadsskiftet jan-feb år 2006 brann det gamla militärsjukhuset på Backamo Lägerplats ned till grunden. Sjukhuset med inventarier var försäkrat hos Länsförsäkringar Halland via Sveriges Hembygdsförbund och dess Hembygdsförsäkring. När det gäller inventarier och lösöre har det inte varit några problem däremot vill försäkringsbolaget inte betala ut mer än en bråkdel (ca 300.000 SEK) av kostnaden för en nybyggnad (drygt 8 miljoner SEK inkl moms) med motiveringen att sjukhuset skulle varit försäkrat i fel ”klass”.

I försäkringsvillkoren står villkoret ”… oisolerad museal byggnad som ej används i ordinarie verksamhet…”. Motparten hävdar bland annat att denna klassning endast gäller enkla byggnader vilket enligt vår uppfattning är en efterhandskonstruktion som inte skrivits in i villkoren eller på annat sätt kommunicerats.

Vidare har man från motparten hävdat att sjukhusets ena våning var moderniserad och använts till konferens och vandrarhemsverksamhet. Fakta var att en större sjuksal rustats upp, köksutrustning installerats samt konferensutrustning inköpts precis innan branden. En konsult hade studerat möjligheten bedriva vandrarhemsverksamhet på första våningen. Det skulle emellertid kräva investeringar på flera miljoner.

Backamo lägerplats är en av få i landet där byggnaderna planerats in i landskapet i förväg. Stiftelsens ambition är att Backamo skall vara det bästa exemplet på hur en mötesplats från Indelningsverket såg ut. Sjukhusbyggnaden från 1880-talet var en avgörande del i den visuella bilden av lägerplatsen och en återuppbyggnad har hela tiden varit Stiftelsens mål.

När det gäller ytterliggare frågor om Backamo och dess byggnader hänvisas till undertecknad.

När det gäller frågor angående rättsprocessen och stämningen hänvisar vi till vårt ombud, adv Lennart Borgland Uddevalla.


Per Norberg
Ordf " //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar