2008-07-11

Skogslyckan byggs


Detta är Nordostpassagen 9, 11, 13 och så vidare. Som väl många vet är dessa villor bland de första husen som byggdes på Skogslyckan. Att jag kom att tänka på dessa hus berodde på en fråga som jag fick för några veckor sedan från Miljö & Stadsbyggnad. Man undrade om jag visste var Kasens skjutbana hade legat?

Jag minns själv skjutbanan faktiskt. Har ingen aning om varför jag som liten rörde mig i dessa trakter, men det kan ha haft med en motocrosstävling på Kasen att göra. Hur som helst så letade jag fram den ekonomiska kartan från 1937 för att möjligen kunna utröna hur skjutbanan var placerad i terrängen. Och någonstans här, vid Nordostpassagens norra del, låg själva blinderingen dvs den plats där måltavlorna var uppställda i särskilda ställ.

Vad jag i sammanhanget då undrar är, om någon som är uppväxt här kan ha hittat gevärskulor i marken? Jag vet att så har varit fallet på andra platser där det legat skjutbanor.

Frågan om skjutbanan leder också vidare till byggandet av hela Skogslyckan. Det var givetvis Gustaf Thordén som låg bakom och stiftelsen Idrottens främjande i Bohuslän var knuten till honom och kom att kontrollera byggandet av Skogslyckan.

På varvsledningens initiativ fick området en blandad karaktär med inslag av både radhusbebyggelse och höghus. Projekt Skogslyckan ledde dock till en djup konflikt mellan varvsledningen och staden.

Ingen har fomulerat händelserna bättre än Martin Åberg i Uddevalla stads historia, del IV. Jag citerar:

"Medan 1800-talets entreprenörer skapade det moderna Uddevalla, delvis som arkitektoniskt monument över sig själva, byggde Thordénm åt andra. Samtidigt spann han genom sina insatser emellertid också ett finmaskigt nät av lojalitetsband mellan sig och sina anställda. Varvets finansiellt osäkra situation ledde dock till att Thordéns åtaganden inte kunde infrias och de bidrog därmed till att spräcka det "samförstånd" som rådde mellan honom och kommunledningen.

En första konflikt gällde det nya bostadspmrådet Skogslyckan. Kommunen stod till en början tvekande till att tillåta exploatering av området i enskild regi. Snart nog mjuknade motståndet och projekteringen av Skogslyckan kunde inledas vid början av 50-talet. Komplikationerna infann sig lika snabbt. Bl a skedde ett flertal arkitektbyten, delvis p g a Thordéns missnöje med de förslag som presenterades. (Jag har då och då hört rykten om att den finske arkitekten Alvar Aalto skulle ha varit inblandad, men detta har inte gått att bekräfta).

Under en fas var arkitekt Nils Einar Erikssons firma inkopplad för att rita ett antal trevånings smalhus av samma uppmärksammade typ som i Torpa-området i Göteborg. I slutänden gick dock uppdraget till en då ganska nyetablerad men efterhand mycket känd arkitektfirma i Uddevalla, Hernek & Lindsten. Bebyggelsen kom att omfatta både flerfamiljshus och ett sextiotal villor och radhus, de senare på direkt initiativ av Thordén själv: han ville inte att "hans gubbar" skulle behöva bo i "hyreskaserner". Till Thordéns planer hörde även en omfattande idrottsansläggning främst avsedd för fotbollsklubben Oddevold, som ivrigt sponsrades av den idrottsintresserade Thordén.

Kommunens engagemang gällde VA-anläggningar och gator. Uddevalla gick dessutom i borgen för de kreditivlån, som togs av de fem bostadsrättsföreningar vilka bildats i samband med områdets projektering.

Produktionen av 470 lägenheter på Skogslyckan var redan igång, när 1957-58 års stora varvskris utbröt. Därmed började också de allvarliga problemen för kommunen".
Vi vet att Bostadsstiftelsen Uddevallahem sedan fick ta över och färdigställa byggandet på Skogslyckan. Jag har intervjuat Uddevallahems förste VD Ingvar Wattenberg och han har berättat om detta, och jag har det som tur är på band. Ingvar Wattenberg gick bort 2004.//

4 kommentarer:

 1. Vad lustigt! Jag är uppvuxen i Nordostpassagen 11, men vad jag vet har vi inte hittat kulor i marken. Min mamma har ägnat mycket tid i trädgården och skulle nog berättat.

  SvaraRadera
 2. Hej Lotta!
  Ja, det var ett märkligt sammanträffande. Jag som nyss var inne på din blogg.
  Var din pappa vid varvet?

  SvaraRadera
 3. Ja, det var han. Fast de var andra ägare, inte första. Vissa av grannarna hade vunnit lotteri och fått köpa från början. En familj jag känner bor kvar fortfarande.

  SvaraRadera
 4. Du borde gå och prata med dem, slog det mig. Det är 50 år i år sedan husen byggdes. Men jag vet inte säkert när de flyttade in.

  SvaraRadera