2008-07-04

Arne Rolff död


(Regementschefsporträtt på Officersmässen I 17, Fotosalongen.)

Förre chefen för Bohusläns regemente översten Arne Rolff har avlidit.

Arne Rolff föddes i Karlstad 1925. Han blev fänrik vid Värmlands regemente 1949 och kapten vid samma regemente 1961. Han blev stabsadjutant och kapten vid Generalsstabskåren 1963, kapten vid I 5 i Östersund 1966 och major vid samma regemente 1967.

1973 kom han till Bohusläns regemente som överstelöjtnant. Han blev tillförordnad regementschef 1982 och överste och chef för regementet 1983-1985.

Han var stabschef vid svenska FN-bataljonen på Cypern 1967 och dess chef 1975-1976 och 1978-1979.

Jag minns Arne Rolff för hans klokhet och stillsamma underfundiga humor och så hans värmländska dialekt förstås.

Arne Rolff stannade efter sin pensionering kvar i Uddevalla och var bl a i många år ordförande i en bostadsrättsförening på Hönseberget, där han också bodde vid sin bortgång.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar