2008-07-01

Styrelsemöte med Herman Zetterbergs stiftelse


(Foto Peter Scherman)

Dagen började med att jag var i blomsteraffären och köpte en blombukett till Herman Zetterbergs grav på Norra kyrkogården. Han föddes i Villa Carolina på Gustafsberg i dag för 104 år sedan, dvs den 1 juli 1904. Det är tradition att den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen sätter en blomma på graven på hans födelsedag.

Herman Zetterberg är kanske mest känd som Sveriges justitieminister 1945 - 1957. Han utsågs av statsminister Per-Albin Hansson den 31 juli 1945. Från hösten 1946 kom Zetterberg att ingå i Tage Erlanders regering. 1957 lämnade Zetterberg således regeringen och blev president i Svea Hovrätt vilket ämbete han innehade till sin död den 18 mars 1963.

Herman Zetterberg blev änkling två gånger. Hans första fru Kitty dog 1955 och 1959 gifte han om sig med Ulrika Lyttkens, som sedan dog i januari 1963. Med Kitty hade han barnen Inger, Eyvor och Erland.

Herman Zetterbergs testamente från den 27 februari 1963 är mycket utförligt. Angående graven skriver han: "Som framgår av mina papper har jag inköpt en gravplats på Uddevallas gamla (norra) kyrkogård. Detta skedde strax efter Kittys bortgång. Under hennes sjukdom lovade jag henne, att hennes urna efter min död skulle flyttas och nedsättas i samma grav som min. Nu vill jag alltså, att hennes, Ulrikas och min urna, alla tre skall nedsättas i samma grav. Trots att det är en urngrav önskar jag en upprättstående gravsten med allas våra namn och sedvanliga data."

Och att han fick sin vilja igenom kan man se på gravstenen.

I testamentet skriver Zetterberg också: "Till en särskild stiftelse för främjande av bohuslänsk kultur skall lämnas 75 000 kronor...För denna stiftelse skall finnas en styrelse, bestående av 1) landshövdingen i Göteborgs och Bohus län eller annan kulturintresserad person som han förordar (ordförande) samt 2) förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen och 3) landsantikvarien i Göteborgs och Bohus län. Denna styrelse äger själv antaga de stadgar för sin verksamhet, som erfodras för komplettering av mina testamentariska bestämmelser.....

Avkastningen av det förvaltade kapitalet "får disponeras av styrelsen för alla sådana åtgärder, som tjäna till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärder av sådans slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga".

Som framgår av testamentet ingår således undertecknad i stiftelsens styrelse. Ordförande är vår nye landshövding Lars Bäckström (och det tycker jag är extra roligt att han tagit plats i styrelsen själv). Landsantikvarien är Bohusläns museums chef (för tillfället tjänstledig) Hans Kindgren.

Stiftelsen administreras och kapitalet förvaltas av Cecilia Sundberg och Louis Nicolin, Danske Bank i Göteborg.

Styrelsemötet inleddes med gemensam lunch på badrestaurangen. Därefter besöktes Gustafsbergs arkiv och så träffade vi också Herman Zetterbergs dotter Inger Zetterberg Nilsson, som ofta besöker Gustafsberg.

(På bilden Lars Bäckström, Hans Kindgren och Inger Zetterberg Nilsson).
Vid det följande styrelsemötet behandlades ett antal ansökningar och några var lyckosamma att få pengar till sina projekt. (Vilka som kommer att få pengar kan jag inte säga nu.)

Det var första gången för Lars Bäckström och också för mig. Det var både lärorikt och intressant. Och framför allt hade vi väldigt trevligt!//

5 kommentarer:

 1. 2008 - 1904 gör 104 år, tror jag (nästan) alldels bestämt.

  SvaraRadera
 2. Trots att matematik inte är "mitt ämne", så kan jag konstatera att Göran Koch-Swahne har rätt.
  Mina föräldrar, Signe och Sven, ligger också på N:a Kyrkogården, inte långt från Zetterbergska graven. De var båda födda 1904.
  Som jag tidigare berättat, var pappa Sven "barnhus-pojk" 1913 - 1920, eftersom han blev föräldralös 1907-08.
  Hans moster, Emma Johansson, var baderska på Gustavsberg, men även i Uddevalla gamla varmbadhus. Hon blev "farmor" för mej och mina syskon.
  Apropå en tidigare blogg om Gustavsbergsföreningen, så vet väl fler än jag, att elevföreningen förr (1930-tal åtminstone), hade sina möten och fester på Kristinedal. De som deltog då, var förstås gamla elever.

  SvaraRadera
 3. Trevligt att det finns uppmärksamma personer som läser Uddevallabloggen! Hade väl hjärnsläpp då jag räknade ut Zetterbergs ålder. Nu tillrättat emellertid.

  SvaraRadera
 4. Finner det märkligt att man tagit medel av stiftelsekapitalet för utbetalning till sökandena. Då försvinner snart stiftelsens kaptital. Deltog landshövdingen, som representerar tillsynsmydigheten=länsstyrelsen över stiftelser, i detta beslut?

  SvaraRadera
 5. Tack för kommentarerna! Nej landshövdingen har inte deltagit i något beslut att ta av stiftelsens kapital. Det var jag som uttryckte mig slarvigt. Medel tas ur avkastningen av kapitalet och inte hela den heller förresten.

  SvaraRadera