2008-07-13

Gemytlig stämning vid Hästepallarnas hundraårsjubileum


I tidsenlig utstyrsel anlände Claes Nabrink (stående i droskan), Agnetha Johansson (med gul hatt) och Sten-Anders Olsson (stående till höger) från Tekniska kontoret.

Syftet var ju tvåfaldigt. Högtidlighållandet av Hästepallarnas hundraårsjubileum samt invigningen av den nya trätrappan vid Bodele.

Sten Anders berättade om vägens tillkomst och passade på att läsa upp vad Bohusläningen skrev om invigningen den 13 juli 1908:

Nya landsvägen söder ut från Uddevalla

Sektionerna I och II af denna väg, sträckande sig från Sörkällan ut till gamla landsvägen söder om Lertrapporna, öppnades igår officiellt för allmän trafik. Ett antal representanter för stadens styrande korporationer hade på middagen samlats å vägens högsta punkt vid Hästpallarne, därvid direktör V. Kullgren i ett anförande redogjorde för den nya vägens förhistoria och öfverlämnade på arbetsdirektionens vägnar densamma till staden.

Direktör E G Lange, stadsfullmäktiges vice ordförande, tackade på stadens vägnar alla och en hvar, som haft bestyr med vägbyggnaden, därvid särskilt nämnande kapten Asplund, stadsingenjör Lindeberg och entreprenören, hvarefter vägen förklarades öppnad och den lilla invigningshögtidligheten var till ända.Sedan sa Claes Nabrink några väl valda ord om varför man hade byggt en trappa som ersättning för den gamla och därefter tog trion täten längs den gamla landsvägen .
(Foto Sven Hergens)


Kulturknuttar med bl a Uddevallakännaren Jan Aronsson stängde av trafiken så att vi andra kom över vägen lugnt och tryggt.

Banden klipptes och nedför trappan marsherade vi alla, säkert ett par hundra personer. Och väl nere på Nabrinken möttes vi av personal från Hotell Bohusgården som bjöd alla på kaffe/saft och goda bakverk.

Man och man emellan diskuterades om inte trappan borde ha ett namn? Förslag som Agdas trappa och Signes trappa hördes i vimlet. Få se om något av dem slår igenom.

Från några håll fick jag frågan om när det vackra huset Bodele revs. Rätt svar är 1983.

Jag har tidigare skrivit om vägens tillkomst vid Hästepallarna här http://uddevallare.blogspot.com/2007/08/vgen-frbi-hstepallarna.html //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar