2019-04-12

Vestra Sveriges Andelssvinslakteriförening

Slakteriet låg väster om Skansberget och stod klart 1913. Markförhållandena var usla och översvämningarna var legio. Slakteriet fanns kvar till 1936 så Medicinalstyrelsen förbjöd fortsatt drift. Då hade redan bygget av ett nytt slakteri vid Strömstadsvägen beslutats. Det blev VSS som låg på södra sidan av Strömstadsvägen intill gården Aspekullen.

I Tidningsarkivet säker jag på slakteri och får denna träfflistan:

1912-09-06 Svinslakteriet i Uddevalla. Byggnad. Djur.
1913-01-17 Andelssvinslakteriet i Uddevalla. Byggnad. Priser.
1913-04-29 Andelssvinslakteriet i Uddevalla är nu påbörjat. Djur. Jordbruk.
1913-08-13 Svinslakteriet i Uddevalla är nu under tak. Djur. Jordbruk.
1913-10-08 Andelssvinslakteriet i Uddevalla vår nyaste Industriella anläggning. Djur. Jordbruk.
1913-12-03 Andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur.
1913-12-03 Bild på andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur. Jordbruk.
1916-03-20 Uddevalla charkuteri-och slakteriförening bildades vid sammanträde på söndagen. Föreningar.
1916-07-01 Andelssvinslakteriet är tillbyggt för 130.000 kr.
1916-09-04 Tillbyggandet af svinslakteriet i Uddevalla. Byggnad.
1916-12-20 Andelssvinslakteriet, tillbyggnad fullbordad. Industri.
1917-04-19 Andelssvinslakteriet i Uddevalla till entreprenör för utförande av disponentbostaden.
1919-12-19 Slakteriarbetarstrejk. Strejk.
1920-02-25 Slakteri- och arbetarstrejken afblåst. Strejk.
1922-01-05 Strejken vid andelsslakterierna. Strejk.
1922-11-30 K. A. Ryberg Slakteri- och Charkuteriaffär etabl 1895. Affär. Annons.
1922-12-07 K. A. Ryberg Slakteri o Charkuteri. Annons.
1923-06-16 Vid vattenborrning å Andelssvinslakteriets tomt fann man ett vattenförande snäcklager vid 33 meters djup.
1923-12-01 Andelssvinslakteriföreningen i Uddevalla har 10-årsjubileum. Djur. Jordbruk.
1923-12-03 Andelsslakteriets 10-årsjubileum. Jubileum.
1923-12-03 Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening 10 år. Jubileumsfest å Gästgivaregården i Uddevalla.
1925-09-15 Vår stads största privata charkuterianläggning Eugen Mossbergs slakteri. Byggnad.
1925-09-15 Vår största privata charkuterianläggning. Ett besök i Eugen Mossbergs slakteri.
1925-10-20 Uddevalla stad stämmer andelsslakteriet. En tomtbrist som leder till rättegång.
1926-01-14 DK föreslår stadsfullmäktige att till svinslakteriet för 25.000 kr försälja.
1928-03-27 Gott år i fjol för Andelsslakteriet. En livlig föreningsstämma i lördags, som dock gick i fridens tecken. Föreningar. Bild.
1928-05-09 Rivning av Andelsslakteriets gamla skorsten. Bild.
1928-06-30 Andelsslakteriet har butiker i Saluhallen och Kungsgatan 38. Annons.
1928-11-17 Slakteriidkaren Verner Hansson, Uddevalla död, 59 år. Familjenytt.
1928-12-03 15 år sedan Andelsslakteriet i Uddevalla började sin verksamhet.
1928-12-04 Andelsslakteriet i Uddevalla fyller 15 år. Jubileum.
1932-01-15 Andelsslakteriet i Uddevalla. Ett välorganiserat lantmannaföretag. Bild.
1933-12-21 Svinslakteriföreningen beslutade i går, övergå till slakteriföreningen. Förening.
1934-03-26 Uddevallaslakteriet går definitivt med i slakteriförbundet.
1935-06-28 Nytt andelsslakteri. Slakteriföreningens styrelse skall söka skaffa tomt. Mat.
1935-12-14 Nytt stort slakteri bygges i Uddevalla. Tomtplatser blir vid Aspekullen. Byggnad.
1935-12-17 Nytt slakteri i Uddevalla bygges för halv milj. kr. Byggnad. Djur.
1935-12-18 Dagens debattämne det nya slakteriet. Byggnad. Bild.
1935-12-19 Det blev uppskov med byggandet av storslakteriet. Byggnad.
1935-12-19 Frågan om slakteribygge i Uddevalla bordlades efter debatt på onsdagen. Byggnad.
1936-01-20 Medicinalstyrelsen har utdömt Andelsslakteriet i Uddevalla. Näringsliv.
1936-03-30 Slakteriets nybygge beslutat vid extra stämma på måndagen. Byggnad.
1936-03-31 V.S.S. har beslutat att bygga ett centralslakteri i Uddevalla för 561,600. Fastighet.
1936-03-31 Det blir nytt slakterihus i Uddevalla.
1936-04-29 Stadsfullmäktige: Uppgörelse med andelsslakteriet och stadsplanen.
1936-04-29 Västerlånggatan får en bredd av 17 meter. Klart för slakteriet. Från Uddevalla stadsfullmäktiges sammanträde. Politik.
1936-05-20 Slakteribygget i Uddevalla. Nu har man mätt upp tomten och stakat ut byggnadens läge. Byggnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar