2019-04-10

Gruppledarna fick sina arvoden

Gruppledarna i de politiska partierna var jäviga och fick inte delta i debatten om sina egna arvoden. Det är inte ofta man ser den här synen på ett fullmäktigemöte. De lämnade inte lokalen men följde debatten från "läktaren". Från vänster Rolf Jonsson (L), Karna Thomasdotter (MP), Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP) och Elving Andersson (C). Saknas gör Jonas Sandwall (KD) som troligen fick ett ärende utanför lokalen. Gruppledarna för oppositionen är inte med på bilden. (Den sittande mannen är åhörare.)

Gruppledararvoden införs. Det beslutade kommunfullmäktige ikväll efter en lång debatt. Det beslutades efter votering där kommunstyrelsens förslag fick 30 ja-röster mot 24 nej-röster. Sverigedemokraterna avstod från att rösta.
Torsten Torstensson (C) gick emot Samverkansmajoritetens förslag och röstade med oppositionen, men det hjälpte inte.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP).

2 kommentarer: