2019-04-16

Ingvar Rodén död

Ingvar Rodén har den 12 april avlidit i sviterna efter en stroke. Ingvar var född i Linköping 1938-07-25. Han blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1960. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1963 och fänrik vid Bohusläns regemente 1964. Avsked och inträde i regementets reserv 1966. Löjtnant 1966. Kapten 1972.

För Uddevallabloggens läsare har Ingvar uppmärksammats flera gånger den senaste åren då han lagt ner ett omfattande arbete med forskning i Bohusläns regementes arkiv på Krigsarkivet.

Biografiska anteckningar om officerare 1921-1992 och Biografiska anteckningar om underofficerare, underbefäl och volontärer, 1901-1972 är två viktiga böcker som fungerar som uppslagsverk för den som är intresserad av yrkeskårerna vid regementet. Jag använder dem när gamla regementskamrater gått ur tiden. Den här gången fick jag använda dem för att få rätt uppgifter om Ingvar själv.

Den sista publikationen av Ingvar är Minnesstenar och andra minnesmärken - En historisk reseguide. Med den i handen kan man resa runt till många platser runt om i Västsverige.

Ingvar var mycket aktiv i Stockholmsavdelningen av regementets kamratförening och han var en trogen gäst vid officersklubbens lillejulfirande. I somras träffades vi på Gustafsberg.

Begravningen kommer att ske i kretsen av de närmaste. Närmast sörjande är sönerna Magnus och Johan Rodén med familjer.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar