2019-04-11

Tunnfabriken i Uddevalla

 Tunnfabriken satte sin prägel på hamnområdet i Uddevalla. Fabriken startade 1882 enligt den utmärkta boken Gamla Uddevallaföretag 1725 - 1950 som Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening gett ut.
 1889 byggde man en ny fabriksbyggnad där brandstationen ligger idag. Då hade man 40-50 anställda. Produktionen per dag uppgick till 200 - 250 tunnor. Två olika modeller tillverkades, den skotska på 121 liter och den norska på 116 liter.
Här står tunnor och väntar på att bli hämtade av fiskeflottan.

En sökning på ordet Tunnfabrik i Tidningsarkivet ger detta resultatet:

1889-01-29 Rykte om delning av snickeri- och tunnfabriken. Cöster övertar snickeriet, Thorburn tunnfabriken. Industri.
1889-05-02 Ansökan om järnvägsspår till den tilltänkta tunnfabriken sydost om Skansberget.
1889-09-10 Ingenjör David Thorburn låter införa elektisk ljus i den nya tunnfabriken. Energi.
1889-10-10 Om David Thorburns nya tunnfabrik.
1889-12-07 Uddevalla tunnfabrik har förskaffat sig till skydd af brand en ångspruta. Fabrik.
1891-05-28 En större pilplantering har gjorts vid Uddevalla tunnfabrik. Trädgård.
1891-12-10 Tunnfabriken arbetar rastlöst. Industri. Fiske.
1892-01-14 Uddevalla tunnfabrik har anmält sig till deltagande i verldsutställningen i Chicago nästa år. Fabrik.
1897-05-28 Tunnfabriken satte 8000 pilplantor. Industri.
1898-01-20 Arbetare vid Badö tunnfabriken bröt benet. Olycka.
1900-06-19 Uddevalla tunnfabrik- och trävaruaktiebolag hade konstituerande bolagsstämma.
1913-01-28 Lägenheten Skanskullen är av Uddevalla Tunnfabriks AB försåld till regementet. Fastighetsaffär. Industri.
1918-08-24 Industribeskrivning av Uddevalla tunnfabrik. Industri.
1920-01-02 Uddevalla tunnfabrik och arbetstidslagen. Arbetsmarknad.
1922-05-12 Strömstads tunnfabrik nedbrunnen. Brand.
1922-05-23 Tunnfabriken i Uddevalla har nu åter kunnat sätta igång driften. För närvarande 40 arbetare.
1922-10-06 Tunnfabrikens arbetare har uppsagts fr.o.m. 12 okt. Arbetsmarknad.
1924-01-10 60 år fyller idag bokhandlaren vid Uddevalla tunnfabrik Johannes Sandberg.
1927-02-19 Uddevalla Tunnfabriks- och Trävaruaktiebolag. Industri. Bild.
1927-07-06 70 år fyller en av Tunnfabrikens i Uddevalla gamla trotjänare, hr Karl Bruhn Aspekullen. Familjenytt.
1930-03-21 Tunnfabriksarbetaren Karl Bruhn, Aspekullen, död. 73 år. Aktiv i Brödraföreningen.
1930-11-14 Tunnfabriken permitterar 40 arbetare. Arbetsmarknad.
1932-03-11 Hemmet för gamla- och sjuka flyttar till Uddevalla Tunnfabriks före detta disponentvilla. Byggnad.
1932-03-31 Uddevalla Tunnfabrik- och trävaruaktiebolag. Berättelse.
1932-11-26 Ur Bohusläningen 1882. En såg för tillverkning av stav för Tunnfabrikens behov har anlänt.
1933-01-30 Uddevalla tunnfabrik började åter sin tillverkning av tunnor på måndagen. Fabrik.
1933-02-24 Uddevalla sjukhem i nya lokaler i Tunnfabrikens disponentvilla. Sjukvård.
1933-04-26 Smidigt transportsätt vid Tunnfabriken. På en stor Chevrolet lastbil- och släpvagn.
1933-05-12 "Produktionsstopp vid Tunnfabriken. Bandjärn till botten med bananbåten ""Jamaicas"". Båtar. Olycka."
1933-08-17 Uddevalla tunnfabrik har fått söka nya marknader för sina varor. Industri.
1935-03-22 Tunnfabriken i konkurs. Fabrik.
1935-03-23 Tunnfabriken i konkurs. Konkursmassan fortsätter driften.
1935-03-23 Tunnfabriken blev försatt i konkurs av rådhusrätten. Industri.
1935-03-26 Tunnfabriken upptar driften, konkursförvaltaren driver rörelsen. Industri.
1935-03-26 Driften vid tunnfabriken skall fortsätta? Fabrik.
1935-03-26 Vad användes Tunnfabrikens 50 000 kronor till?  Polis. Industri.
1935-03-30 Tunnfabriken upptar driften, konkursförvaltningen driver rörelsen.
1935-04-02 Tunnfabrikens konkurs, disponenten lämnar en redogörelse. Polis.
1935-04-25 Tunnfabrikens konkurs. 1933 var balansräkningen missvisande. Industri.
1935-04-26 Tunnfabrikens konkurs får rättsligt efterspel? Polis.
1935-05-09 Tunnfabrikskonkursen polisutredes.
1935-06-11 Polisrapporten om förhållandena vid tunnfabriken. Polis.
1935-06-11 Polisutredningen om tunnfabrikens affärer är nu klar.
1935-07-16 Tunnfabriksmål inför rätten, utslag i målet mot konsul Thorburn 19 augusti. Polis. Industri.
1935-08-07 Tunnfabriken såld till Göteborgsbanken vid exekutiv auktion för 30 000 kronor. Fastighetsaffär.
1935-08-07 Banken köpte tunnfabriken. Fastighetsaffär.
1935-11-20 Arbetet vid Tunnfabriken ligger nere. Återupptages inon kort av nytt konstituerat bolag.
1936-01-11 Tunnfabriken åter igång. Fabrik.
1936-01-13 Ny ägare till tunnfabriken. Näringsliv.
1936-01-13 Tunnfabriken åter igång. Amerikaingenjör övertager driften.
1936-02-13 Tunnfabriken åter i gång. Fabrik.
1936-03-30 Disp. Samuelsson å Tunnfabriken har dömts till 2 månaders fängelse. Polis.
1936-10-05 Hotande brand vid tunnfabriken i Uddevalla. Bild.
1936-10-06 Tunnfabriken i Uddevalla hotad av eldsvådetillbud. Brand. Bild.
1936-10-06 Brand vid Tunnfabriken.
1936-10-07 Ytterligare en deltog i bråket vid Tunnfabriken. Nytt anhållande. Polis.
1936-10-15 Åklagaren yrkar minst sex år för dådet vid Tunnfabriken. Polis.
1936-10-23 Om dråpet vid Tunnfabriken. Polis.
1936-10-30 Spritförgiftning har bidragit till G. Erikssons död? Dråpet vid Tunnfabriken. Polis.
1936-10-31 Två år- och nio månaders straffarbete för Alf Niklasson i Tunnfabriksdråpet. Polis.
1936-11-19 Chefen för Tunnfabriken ingenjör W. Wickström som utsetts. Utnämning.
1936-11-19 Tunnfabriken får snart ny driftschef. Fabrik.
1937-03-11 Ny murbruksfabrik i Uddevalla, vid tunnfabriken. Fabrik.
1937-07-14 Leveranser utav tunnor starkt ökad vid tunnfabriken i Uddevalla. Fabrik.
1937-12-31 Tunnfabriksarbetarna organiserade sig första gången för 40 år sedan. Arbetsmarknad.
1938-01-26 Arbetet vid Tunnfabriken som en tid legat nere återupptages imorgon.
1938-07-07 Det är livligt i hamnen. Kuttrar- och ångare lasta tunnor från tunnfabriken inför stundande islandsfisket. Fisk. Båtar.
1939-01-09 Tunnfabriken har sålts av Göteborgs bank till disponent Gösta Malmqvist i Uddevalla.
1939-01-10 Disp. Gösta Malmqvist har köpt Uddevalla tunnfabrik.
1939-05-24 Makrillen i tunnor från Uddevalla. Tunnfabriken har fullt arbete. Fabrik.
1939-07-05 Inför islandsfisket.Tunnexporten från Uddevalla tunnfabrik är nu i full gång, 15 000 tunnor på Badö.
1941-10-24 Tunnfabriken i Uddevalla. Tunnor tarvas för saltningen av sill. Beslut i nästa vecka om ev.utvidgas. Bild.
1941-10-31 Driften vid Tunnfabriken avsevärt ökad. Ett 30-tal man nyanställt. Fabrik.
1943-05-22 Tunnfabriken, Tubus och Skapi i idogt arbete för framtiden i Uddevalla. Industri. Bild.
1945-04-17 Uddevalla tunnfabrik har fått stora beställningar, personalen ökas med ett 40-tal. Fabrik.
1945-10-20 Om tunnfabriken, en industri med anor. En tunna var 50:e sekund. Näringsliv.
1946-02-16 Tunnfabrik startas i Skärhamn, fabriksbyggnad påbörjas omedelbart. Industri.
1946-04-04 Hemmet för gamla- och sjuka köpt av Uddevalla Tunnfabrik- och Trävaruaktiebolag. Fastighetsaffär.
1947-06-07 Tunnor från Uddevalla tunnfabrik till islandsfisket.
1953-06-24 Tunnfabriken i Uddevalla återupptar driften. Industri.
1956-01-23 Uddevalla planerar köpa tunnfabriken för 1,1 miljon. Fastighetsaffär.
1957-01-16 Uddevalla bygger nya brandstationen vid Tunnfabriken. Byggnad.
1957-12-31 Tunnfabriken fortsätter på Skaftö. Industri.
1958-02-24 Tunnfabriken bortkörd från Uddevalla. Industri.
1958-05-17 Tunnfabrikens skorsten revs, uppröjning för nya brandstationen. Rivning.
1970-08-20 Skottar blockerar tunnfabriken. Berättelse av Gustaf E. Karlsson. Industri.
1992-02-06 Personalbild utanför Tunnfabriken, taget ungefär 1910. Bild.
1997-01-28 Om Tunnfabriken i Uddevall. Industri. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar