2019-04-27

Borgmästare Hugo Westin

Varje gång jag förrättar en vigsel i Rådhuset så övervakas den av Uddevallas siste borgmästare Hugo Westin. Tavlan är målad av Caje Huss.

Hugo Westin var född i Malmö 1906. I borgmästarvalet 1940 fick han 1055 av 1447 röster och han tillträdde sin befattning den 1 oktober samma år. Borgmästareämbetet var mot slutet i mångt och mycket av ceremoniell karaktär. Westin invigde många utställningar och mässor t ex.

Westin fyllde 65 år 1970 och då borgmästareämbetet drogs in just då fick han ingen efterträdare.

Westin avled 1985 och ligger tillsammans med sin hustru begravd på Sigelhults kyrkogård.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar