2019-04-18

Mest sten i Bäveån

Idag såg man tydligt hur mycket sten som tippats i kanalen för att motverka framtida kajras.
På påskaftonen såg jag dessa kanotister försöka ta sig uppströms, men längre än hit mellan Hanssonska bron och Träbron kom de inte.  //

2 kommentarer:

  1. Förr rann/stod vattnet uppe på lera. nu rinner det mellan stenarna som ett moränlager därför ser det så grunt ut även fast det är samma vattenflöde/djup (fast med sten o grus inräknat), troligvis.

    SvaraRadera
  2. Det fylldes på med sten så att botten höjts cirka 0,5 meter och sedan stora stenar uppe på det. Det är anledningen till att det blir torrlagt vid lågvatten. Om det är bra för fisket har jag svårt att inse, är ingen expert på detta? Däremot så kommer det att innebära översvämningar uppströms Träbron vid höga flöden, vilket redan har visat sig flera gånger.Senaste gången var 10 februari i år. Det är naturligtvis fel metod att fylla igen en kanal inför kommande klimatförändring med förväntade skyfall, man borde troligen istället fördjupat den och stöttat omgivningen på ett bättre sätt.
    Tror även fisken tycker bättre om vatten i kanalen än sten.

    SvaraRadera