2019-04-14

Studiebesök vid Skaraborgs Flygflottilj - F 7

Foto Ulf Andersson. Ett Lansenplan.

I tisdags gjorde Bohusläns regementes kamratförening ett studiebesök  på F 7 eller Skaraborgs Flygflottilj. 50 kamrater åkte med buss från Uddevalla via Vänerbsorg till flottiljen som ligger på Såtenäs mellan Vänersborg och Lidköping.

På flottiljens hemsida beskrivs verksamheten så här:

"Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand".

Vi anlände vid niotiden till flottiljen. I förväg hade vi fått lämna våra personnummer och nu fick var och en av oss en besöksbricka att bära resten av dagen.

Besöket inleddes i en samlingssal där två erfarna piloter berättade om verksamheten. Först dök emellertid två av våra I 17-kolleger som fortfarande är i tjänst. Niklas Hermansson som nu är stabschef på F 7 och Håkan Johansson.

Nästa besök var i en hangar där Gripenplanen studerades. Vi fick veta det mesta om prestanda och pilotens utrustning mm.

Det rådde fotoförbud inom flottiljen så där fick vi inte fotografera.

Lunchen en tisdag som denna bestod av rårakor och fläsk.

Efter lunchen blev det besök i en hangar där den frivilliga organisationen Swedish Air Force Historic Flight huserar. Och inte minst en armada av veteranflygplan. Här var det inte fotoförbud därav bilden på Lansenplanet ovan. Dessa plan flyger fortfarande vid uppvisningar i olika sammanhang och underhålls av frivillig personal. Säkert kommer vi att få se dem i luften nästa år då flottiljen fyller 80 år. Räkna med en stor flyguppvisning för allmänheten då.

Sista anhalten vid studiebesöket blev på F 7 museum som ligger precis utanför flottiljvakten. Museet kan man således besöka utan att behöva tråckla sig igenom säkerhetskontrollerna. Där fanns mycket spännande att se. www.f7museum.se är adressen.

En givande dag som arrangerats av sekreteraren i kamratföreningen Ulf Andersson som förtjänar ett stort tack för insatsen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar