2011-07-10

Fyrbodals Trafik & Riskövningscenter på Glimmingen

(Engagerade trafiksäkerhetsarbetare på Glimmingen. Från vänster Olle Noord, Hans Andersson, Janne Svensson och Håkan Andersson)

Som Uddevallabloggen tidigare har berättat händer det hela tiden saker kring BMK Uddevalla och Glimminge Motorstadion. I år hade den fått en nyasfalterad väg runt större delan av motocrossbanan och den vägen har avsevärt förbättrat åskådarplatserna. 22 000 kvm asfalt är nylagd och har kostat ett antal miljoner.

Det är Fyrbodals Trafik & Riskövningscenter som byggt en halk- och riskbana vilket innebär att körkortsaspiranter och andra nu inte måste åka till andra halkbanor typ Stora Holm på Hisingen.

På halkbanan genomförs halkkörning, riskutbildningar och fortbildningar för körkortselever, myndigheter, företag och föreningar. Genom upplevelsebaserad trafikutbildning och modern pedagogik ökas riskmedvetandet hos individen. De praktiska utbildningsmomenten genomförs på en naturtrogen trafikövningsplats med topografisk variation.

Utbildningen genomförs både för körskoleelever och för den som är privatist.

Halkbanan har cykelbanor, cykelöverfarter, övergångsställen, trafiksignaler, busshållplats, vägmärken och vägmarkeringar. I den nybyggda säkerhetshallen kan man se bilar i genomskärning, åka voltbil och ta del av modernt trafiksäkerhetsmaterial. Utbildningen skräddarsys utifrån den enskildes behov.


Med den här bilen kan halka simuleras genom att läraren med en knapptryckning kan öka eller minska däckens friktion mot vägbanan.

Olle Noord visar den specialutrustade halkkörningsbilen.


Den här genomskurna SAAB:en visar dess säkerhetszoner. De gula detaljerna skall vika sig och fronten kommer då att glida in under det röda passagerarutrymmet som alltså är en slags säkerhetsbur. Ratten och andra delar är också gjorda så att de skall skydda föraren.

Hittills har tretton trafikskolor anslutit sig till anläggningen på Glimmingen. Och verksamheten som redan är i full gång kommer att bedrivas året runt.

Detta samutnyttjande av Glimminge Motorstadion stärker givetvis alla verksamheter och borgar inte minst för att motocrosstävlingarna etableras än mer i Uddevalla.

Vill du läsa mer om Fyrbodals Trafik & Riskövningscenter så klicka HÄR!!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar