2011-07-27

VÄRJAN - ny bok av Bengt Nordlund

Boken presenteras så här:

"Värjan är en berättelse kring Dragsmark på Bokenäset under senmedeltiden, när området kallades Viken och tillhörde Norge. Men huvudpersonen upplevde många spännande händelser på annat håll innan han blev kanik (munk och präst) inom Premonstratenserorden.

Han var djäkne i Tönsberg, studerade vid Sorbonne i Paris och deltog i ett franskt fälttåg i Italien innan han sökte sig till Premonstratenserordens huvudkloster i Laon i Frankrike. Senare reste han i olika uppdrag för sin orden för att slutligen återvända till Dragsmark.

Kanikens ungdomskärlek från Tönsberg spelar en icke oväsentlig roll i detta spel om rätt och orätt, ont och gott, men i synnerhet när det gäller kärlekens väsen. Den dramatiska avslutningen inträffar i samband med svenskarnas inbrytning i Viken våren 1523 då dessa frågor ställs på sin spets.

Allt detta kan i huvudsak utläsas ur en bunt brev som nyligen hittades i ett medeltidshus i Basel, en gång tillhörigt boktryckarsläkten Froben. Det var brev, adresserade till den berömde humanisten Erasmus av Rotterdam, och de gav oanade inblickar i senmedeltidens liv och verksamhet.

Boken har av litterär sakkunskap betecknats som både spännande och intressant. Den behandlar en bit av Bohusläns historia, som hittills inte har uppmärksammats särskilt mycket. Marieskogs kloster i Dragsmark hade en större betydelse för landskapet, både ekonomiskt och kulturellt, än de flesta kan föreställa sig. Det måste anses betydelsefullt att få denna epok mer belyst för en svensk allmänhet, inte minst när det gäller klosterfolkets kärleksfulla och trägna arbete bland befolkningen. Namn på gamla klostergårdar förekommer exempelvis".

(Bild ur porträttgalleriet på Officersmässen vid Kungl. Bohusläns Regemente)

Bengt Nordlund bor i Uddevalla och har tidigare kommit ut med en bok om Bäveån och Risån (Mot havet, Liber förlag 1983).  //

1 kommentar:

  1. Magnus Billestedt2011-07-28 17:06

    Hej. Den boken måste jag införskaffa för min farfar är född på någon gård runt omkring klosterruinen i Dragsmark 1917.Erik Carlsson hette han

    SvaraRadera