2011-07-11

Vårdplatshistoriken i NU-sjukvården


Ett väldigt stort problem i NU-sjukvården är att patienterna vårdas i korridorer och att personalen helt enkelt inte räcker till. Ändå har NU-sjukvårdens ledning tagit bort 242 tjänster under det sista året (mest undersköterskor).

NÄL-akuten är dimensionerad för c:a 50 000 patienter/ år (motsvarar Karolinska Sjukhuset) trots att antalet akuta patienter på både NÄL och Uddevalla innan Vård 2010 kunde toppa uppåt 80 000 (med extrema sommartoppar).

Det är ganska lätt att se att denna ekvation inte går ihop och riktigt hur man tänkte i projektet Vård 2010 går ej att utläsa - om man tänkte överhuvudtaget? I en avhandling vid Nordiska Högskolan för Hälsovetenskap har man NU-sjukvården som ett skräckexempel på hur man INTE skall genomföra en omorganisation.

Idag skall Uddevallabloggen gå igenom vårdplatshistoriken i NU-sjukvården i ett internationellt och nationellt perspektiv.

Efter att man införde ÄDEL-reformen 1992, då kommunerna fick ett större ansvar för äldrevården, har antalet vårdplatser halverats i Sverige. Alla dessa siffror har varit kända sedan 2001 då de första jämförelserna kom och framförallt från 2004 då diskussionen tog fart. Sverige har i särklass lägst antal vårdplatser per invånare i EU och OECD. Sverige har i jämförelsen från 2004 c:a 2,5-3 platser per 1000 invånare att jämföra med Österrike och Tyskland som låg på 5-6/1000. Danmark och Norge ligger på 3,2 - 3,4. Sverige har samtidigt den äldsta befolkningen i Europa och de kortaste vårdtiderna.

I en uppföljande studie var siffrorna till 2.7/1000 för Sverige och 8/ 1000 i Tyskland, för att under 2011 falla tillbaka till dagens 2,2 - lägst i världen !. Det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom OECD och nationella siffror täcker olika år, men 2,2 / 1000 är den färskaste nationella siffran för Sverige (SKL).

Ändå säger landstingens lobbyorganisation SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att man kan "effektivisera" ännu mer och stänga 20% fler akutmottagningar de kommande 20 åren. Det ligger väldigt nära till hands att tro att NU-ledningen mer lyssnade på SKL än att se till faktiska omständigheter i Fyrbodal inför Vård 2010.

Befolkningen i NU-sjukvården är äldre än genomsnittet, men detta hindrade inte NU-ledningen att från 2004 till 2011 gå från 980 vårdplatser (NÄL och Uddevalla Sjukhus) till idag 660 (hela NU). Det är en minskning med 48%. Idag ligger NU-sjukvården på medel för landet (2,4/ 1000) mot 3,5 år 2004.

Är antalet vårdplatser en bra värdemätare? Både ja och nej. Medelvårdtiden har samtidigt minskat över 20 år från åtta till sex dagar, men otvetydigt innebär en halvering av antalet vårdplatser (visserligen med en 20% reduktion av vårdtiden) att man skulle behöva lägga nästan två patienter i varje säng. T.o.m SKL har reviderat sig och börjat uttrycka en viss oro inte minst för att Socialstyrelsen uttalat en mycket stark kritik till SKL liksom till enskilda sjukhus som NÄL.

Personal vittnar om att patienter skrivs hem för tidigt för att komma tillbaka efter några dagar. Klinikfärdiganmälan till kommunen görs väldigt tidigt för att kommunerna skall få betala för patienterna och det är ett viktigt tillskott för regionens avdelningar. På detta sätt pressas kommunerna att chansa och ta hem sjuka patienter för tidigt. Kommunerna betalar c:a 12 miljoner per år för detta Svarte Petterspel. Kommunerna har visserligen fem dagar på sig (fridagar), men det är ytterst tveksamt om en minskning av dessa skulle förbättra vården för patienten eftersom de som lagts in faktiskt behöver vård (se nedan).

Väl i kommunen får nämligen inte kommunen ge läkarvård (kommuner får enligt lag ej anställa läkare) och patienten är strax tillbaka på sjukhuset igen. Eftersom dessa patienter ofta får lågt prioriterade ambulanstransporter kommer de senare på dagen och möjligheten, efter ytterligare timmars väntan på akuten, att sända hem dem igen är obefintlig eftersom de flesta i kommunens personalen slutat för dagen.

Är då patienterna som läggs in friska? Det finns inga undersökningar som visar att läkare lägger in friska patienter. I sommarens NÄL-kaos verifieras detta också av tjänstgörande chefer på NÄL-akuten. Det förekommer inga "onödiga" inläggningar. Samma erfarenheter har man i t.ex. Lund.

Regionledningen och sjukhusledningen skulle nog gärna se att läkarna chansade lite mer och sände hem fler observationspatienter, men samtidigt tar ledningen aldrig ansvar för detta. Läkare och personal pressas på detta sätt från olika håll till "effektiviseringar". Effektiviseringar som lika gärna skulle kunna stavas "dålig patientsäkerhet". Det finns åtskilliga rapporter om att patienter inte får ambulanstransporter i tid, människor dör på akuten och att man pressas att lägga in sjuka patienter på fel avdelning med dödlig utgång (nyligen uppmärksammat i Skåne).

Senast häromdagen uttalade dock Halldin (ny sjukhuschef) i TTELA att man har god patientsäkerhet. Han kunde samtidigt dock inte säga om det var patientsäkert att vårda patienter i en korridor. Ett talande exempel på hur personalen pressas till att chansa med patienten väl och ve - i värsta fall deras liv.

Som ni förstår är det många Moment 22-cirklar som griper in i varandra, men att skylla landstingsvårdens halvering av antalet vårdplatser på 20 år, de efterföljande kaosen och korridorvården på kommunerna är att inte ta sitt ansvar för sina beslut. Kommunen har ingenting med sjukhusvården att göra och regionen har trots allt haft 10-20 år på sig sedan ÄDEL infördes och regionen bildades att finna en bra balans.

Hur denna dramatiska sänkning av vårdbehovet i Vård 2010 motiverades går ej att utläsa. Det har inte gett en bättre eller säkrare vård - däremot har det kostat 600-800 miljoner bara i NU-sjukvården. Till vilken nytta?

Då ligger det närmare till hands att skylla korridorvården och kaosen på den 48% sänkning av vårdplatser i projekt Vård 2010. Ett projekt som genomfördes helt utan kommunal medverkan. Tvärtom - kommunerna protesterade starkt mot de mycket otydliga tankebanorna i Vård 2010. Liknande och mycket stora problem har Sveriges andra region (Skåne) där organisationen starkt påminner om Västra Götalandsregionen. Intressant är att de styrande politiska färgerna är omvända - men argumenten lika - fast tvärtom.

Som utomstående betraktare slås man av den cynism som råder mellan vårdens aktörer och frågan dyker upp igen - har vi kanske en aktör för mycket? Vilka besparingar skulle vi göra om vi lade ner regionen och regionfullmäktige? Erfarenheterna från Norge, som tagit bort landstingen (och den politiska nivån), är att man kunde spara 25% av administrationen och man har fått en bättre fungerande vård både lokalt och i nationell samordning.

http://www.slf.se/upload/Lakarforbundet/Trycksaker/PDFer/Vi%20tycker/brist_vardplatser80.pdf

http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=16633

http://uddevalla.lny.se/lang-vantan-pa-nal-for-svart-sjuk-75-aring-8700/

http://gt.expressen.se/nyheter/1.1746073/jimmy-fredriksson-vad-var-det-vi-sa

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/07/14/vardplatserna-kan-minska-y/index.xml

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/badda-fler-sangar

http://www.dn.se/sthlm/sjukhusen-gar-pa-knana

http://www.expressen.se/ledare/1.2020337/10.-vard-lagg-ner-landstingen

http://www.dn.se/nyheter/politik/billigare-vard-i-norge-utan-politiker  //

7 kommentarer:

 1. Vi på avd xy2011-07-12 00:08

  Vi har på sjukhuset sett att Uddevallabloggen varit något man talat om i Almedalen och efter dagens artikel kommer det säkert talas om mer också. Vi på xy:an vill önska ett tack för att du skriver på ett sätt som inte TTELA gör. De går för mycket Gerts spår. Men han kan inget om vård. Han kan kanske SAAB.

  SvaraRadera
 2. Är artiklarna i detta forumet blogginnehavarens egna tankar om inget annat anges?

  SvaraRadera
 3. => Anonym

  Konstig fråga från en anonym källa. Varför har du skäl att fråga så?

  SvaraRadera
 4. En Hommage till Gunnar för sina engagerande artiklar om bakgrund och tillstånd i sjukvården. Min absoluta uppfattning är att de onödiga politiska mellansteg som regionerna är, mellan stat och kommuner, skulle varit nedlagda för länge sedan. Självklart finns det behov av kontaktpersoner/grupper i olika verksamheter som regionerna är inblandade i. Men här finns påde pengar och lidande att spara. En onödig omväg som sossarna jobbar med är att inrangera även Värmland i Region väst. Det tar ju så himla lång tid innan all regioner har kommit med och vi har skapat Region Sverige. Så, följ Norges exempel och lägg ner snarast. Säger Lae anonymt då jag inte lyckas kommentera på annat sätt

  SvaraRadera
 5. Grattis Gunnar! Omtalad i Almedalen. Jag och många med mig säger bara: Ta bort regioner och landsting nu! Tack för Sveriges bästa blogg.

  SvaraRadera
 6. Vi borde starta en namninsamling här på bloggen mot ledningen på NU. Byt ledning på NU! Ta bort regioner och landsting!

  SvaraRadera
 7. Mycket bra förklaring av en av de värsta motsägelserna i svensk vård. Intressant läsa olika i ledningens kommentarer ex. Carina Ås kommentarer i t.ex. TTELA om vad som är felet:
  Det läggs in för många (men de som läggs in är akut sjuka).
  Kommunerna tar ej emot (men det finns ingen kö på kommunen)
  Vi har ej bra "genomströmning" (men vi har världens kortaste vårdtid)

  Samtidigt har vi världens minst antal vårdplatser och ett fixt antal personal per säng.... så, har vi minst antal sängar har vi också färre personal - som vårdar EUs äldsta befolkning på kortast tid....

  Tjena .... tänk efter här. Är ledningens lösning verkligen en lösning. Läs ovan - SKL tycker man kan dra ner 20% till !!!

  SvaraRadera