2009-11-05

Vattnet åter


Det var en trasig plugg i det lilla hålet till höger som orsakade vattenläckan på Gustafsberg. Tänk att en så liten detalj kan ställa till så mycket elände.

Nu har vi i alla fall lärt oss en hel del om vattenreservoaren från 1913. Själva betongrummet som utgör reservoaren är i mycket gott skick. Och man blir imponerad över hur man kunde bygga en sådan anläggning i betong för 96 år sedan.

Idag pumpas alltså vattnet upp från en djupborrad brunn till reservoaren. Men hur gjorde man 1913? Reservoaren ligger högt men inte på högsta toppen av ett berg. Claes, vår förman, har hört talas om en gammal brunn som låg längre bort och högre upp i terrängen och kanske rann vattnet med självtryck från den brunnen till reservoaren?

Skönt i alla fall att två dagars vattentrauma fick sitt slut under eftermiddagen. //

1 kommentar: