2009-11-07

Utställningen "Bryt skam"


(Ann-Marie Brockman, Bohusläns museum, fotograf Agneta Ekman Wingate och överläkare Ebba Holmberg)
Idag invigdes utställningen Bryt skamBohusläns museum. Utställningen vill bryta de känslor av skam som ofta följer med psykisk ohälsa. Ännu finns ett eko av gamla traditioner kring dessa sjukdomstillstånd, från tider man isolerade och gömde undan de sjuka och trodde de drabbats av Guds straff.
(Foto från utställningen av Agneta Ekman Wingate)
Utställningen vill synliggöra psykisk ohälsa, ge den ett ansikte - eller snarare flera. Materialet bygger på intervjuer med personer som varit sjuka eller är sjuka. De flesta kommer från Bohuslän. Fotograf Agneta Ekman Wingate som producerat utställningen vill att den ska inge hopp om ett tillfrisknande.
Efter invigningen föreläste överläkare Ebba Holmberg på temat Psykiatriska sjukdomar, diagnoser och behandlingar i historiskt perspektiv.
Den 18 november genomförs Psykiatrins dagmuseet. Utställningen pågår till den 16 januari. //

1 kommentar: