2009-11-22

Nya böcker om Kungl Bohusläns regemente


Att upprätta register i olika ämnen är oglamoröst, men det är ett väldigt viktigt arbete som kräver sin man.
Ingvar Rodén har genom arkivstudier på Riksarkivet, Krigsarkivet, Kungl Biblioteket och SVAR tidigare kommit ut med boken "Biografiska anteckningar om officerare 1921 - 1992".
Han har utfört sitt arbete med stor noggrannhet och gedigen kunskap och genom boken kompletterat de av majoren Hugo Uddgren tidigare publicerade biografiska anteckningarna om officerare som tjänstgjort vid Bohusläns regemente 1661 - 1920.
Och nu kommer han med nästa bok "Biografiska anteckningar om underofficerare, underbefäl och volontärer 1901-1972". Boken omfattar även musikkåren, som var en del av underofficerskåren vid Bohusläns regemente fram till 1971 då den sattes på civilstat.
Ingvar Rodén tecknar med en historik en bakgrund till det ofta komplicerade befälssystemens uppbyggnad. Rodén skiljer sig från uppgiften med glans.
Själv har jag många gånger haft stor glädje av majoren Hugo Uddgrens arbete med olika register. Hans biografiska anteckningar om officerarna vid regementet fram till 1920 har nämnts ovan. Hugo Uddgren har även gjort register över "Uddevalla Stadsfullmäktiges beslut 1863 - 1912" (tillsammans med C.A. Rehnberg) och dito register över Stadsfullmäktiges beslut 1913 - 1942.
Ingvar Rodéns böcker om regementets befälskårer utgör omistliga komplement till tidigare böcker i ämnet. Jag och andra lokalhistoriker/forskare kommer att ha stor glädje av hans arbete. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar