2009-11-28

Gustafsbergsstipendiater


Charlotte Wikström och Adam Maaninka.
Direktionen för Gustafsbergsstiftelsen har vid sitt senaste möte utsett fyra nya stipendiater. Allt som allt har stiftelsen en "portfölj" med 15 stipendiater som får 5000 kr per termin så länge de studerar och inte har fyllt 25 år.
Stipendieverksamheten är Gustafsbergsstiftelsens viktigaste uppgift, allt enlig donatorn Anders Knape Hanssons vilja.
De nya stipendiaterna är
· Adam Maaninka, Chalmers. Läser Automation-Mekatronik.
· Sophie Andersson Wettervik, Göteborgs universitet/Juristprogrammet.
· Charlotte Wikström, Högskolan Väst/Lantmäteriingenjör
· Hedvig Larsson, Fotoskolan Fata Morgana/Köpenhamn
Stipendieutdelningen ägde rum i SkolhusetGustafsberg idag. Tyvärr hade två av stipendiaterna förhinder att närvara vid ceremonin.
På plats för att ta emot sina stipendier var dock Charlotte Wikström och Adam Maaninka. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar