2009-11-20

Bokenäset - gör er röst hörd!


Insänt:

"Mitt namn är Simon Lundholm, en av de många Chalmersstudenter som undersöker Uddevallas framtida utvecklingsmöjligheter.

Mitt projektområde har jag valt att placera på Bokenäset med ett fokusområde som sträcker sig kring Bokenäs kyrka, skolan och bygdegården.

Bor du eller jobbar på Bokenäset och kanske framförallt i Bokenäs är jag för mitt projekts skull intresserad av dina åsikter och svar på nedanstående frågor. Frågorna kan besvaras anonymt. Går man ut med sitt namn och jag skulle vilja citera någon så kommer jag först att skicka ett mail till denne för att få ett godkännande, så ange gärna en fungerande mailadress. Tack på förhand för visat intresse och ett extra stort tack till Gunnar som gjorde detta möjligt.

Presentationen av våra projekt sker den 15 januari på Bohusläns museum.

Väljer ni att delta vore det önskvärt om ni angav: Kön, Ålder, Boplats i era svar, men självklart väljer ni själva vilken information ni vill delge.

Frågor:

* Vad är det bästa med Bokenäset/Bokenäs?

* Om du fick vara med och bestämma hur utvecklingen på Bokenäset/Bokenäs skulle se ut, vad skulle du då ändra, lägga till eller ta bort?

* Hur fungerar det med transporter, hur ofta kör ni bil och hur ofta utnyttjar ni kollektivtrafiken, finns det andra färdmedel som ni regelbundet använder t.ex. cykel, moped, gång?

* Om det skulle byggas ett nytt centrum på Bokenäset, vart skulle ni vilja att det placerades och vilka funktioner skulle det då bestå av?

* Vad tror ni skulle krävas för att underlätta ett miljövänligare boende på Bokenäset?

Svar skickas till adressen: simonl@student.chalmers.se

Än en gång, stort tack till alla som deltagit"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar