2008-08-16

Syskrinet


Lars Kihlborg frågar:

"Min far bodde under sin första tid i Uddevalla, 1915-1919, i ett rum som han hyrde av en fröken Eleonor Adler. Ja, båda mina föräldrar bodde där några månader efter giftermålet. Huset hade adress Skolgatan 5, alltså längre ned, söder om järnvägen. Huset var rött och med hörntorn och allt (byggt omkring 1900/10, skulle jag tro).

Skolgatan går rakt ned till Margretegärdeparken, men söder om huset gick en svängd avtagsväg utefter berget ned till Lagerbergsgatan, alltså norr och väster om den gamla Högre Folkskolan. Både huset och vägen fanns på 30-, 40-talet, men nu tror jag båda är borta. Vet Du något om detta? Försvann båda i samband med att det nya polishuset byggdes?
Hälsningar!
Lars"

På bilden ovan från ca 1904 finns Skolgatan 5 med sitt hörntorn med till vänster. Huset kallades Syskrinet och jag vill minnas, att det berodde på att fröken Adler hade syateljé. Huset revs före 1954 då Uddevallahem hade köpt det och skulle bygga ett nytt punkthus på tomten. Så skedde också och det huset har samma adress, dvs Skolgatan 5, och ligger i kvarteret Syskrinet. I kvarteret finna bara detta hus.

Jag uppskattar att man på det här sättet har bevarat minnet av det första huset. Meningen var att det skulle bli en lång rad med fem-sex likadana hus bort emot Jacob Trahnsgatan och kvarteret Örnen, som skulle rivas (så skedde ju inte som tur var).

På den här kartan från 1937 ser man vägen som Lars frågar om. Innan järnvägen byggdes var det en del av Rådmansgatan som går västerut mellan Port Arthur och kvarteret Örnen. Rådmansgatan slutade således där den kom fram till Lagerbergsgatan 33/Villagatan 7 omedelbart väster om nuvarande Polishuset.
Vägen finns ju kvar och är nu gångbana mellan Polishuset och Kålgårdsberget och jag går där väldigt ofta.
I Tidningsarkivet söker jag på Skolgatan och får följande träfflista:
1903-01-31 Stadspromenader, 11. Kråkhagen, Skolgatan.
1905-02-09 Skolgatans framdragning. Gatuarbete.
1911-04-06 Byggmästare Jöns Andersson har fått godkänt en verkställd reglering av tomt vid Skolgatan.
1911-09-14 På Stenbacken är nya hus uppförda vid Skolgatan 8 ett stort vackert hus. Byggnad.
1912-07-09 Offentlig auktion hos byggmästaren Jöns Andersson. Hus nummer 7 Skolgatan, 3 trappor upp, inre lösöre.
1912-12-24 Byggm Jöns Andersson har inköpt Skolgatan 8. Fastighetsköp.
1913-10-25 Konservator Arthur Rydholm, Skolgatan 8, Uddevalla
1920-02-14 Skolgatan 7 "Strykjärnet" säljs på exekutiv auktion.
1920-02-28 Skolgatan 7 "Strykjärnet" sålt till förutvarande ägaren. Fastighetsaffär.
1921-04-04 Justeraren i Distrikt n:r 27 i Uddevalla, Skolgatan 11. Annons.
1931-08-11 Polis Simon Wennerberg o h h har sålt Skolgatan 8 Uddevalla. Fastighetsaffär.
1933-07-18 Omläggning av Skolgatan. Bildrepotage från omläggningen. Vägarbete.
1933-07-28 Kraftigt sprängskott på Skolgatan, en sten slog igenom taket på ett närliggande hus.
1933-12-29 Skolgatans omläggning snart klar sista skotten går snart. Föreningsgatan är sänkt. Vägarbete.
1934-07-24 Skolgatans bygge går framåt. Gatuarbete.
1936-04-03 Blockad på Skolgatan. Vägarbeten. Bild.
1936-04-22 Sprängarbete vid Skolgatan - ny länk mellan g:a Uddevalla och Hedegärde, Karlsberg.
1938-02-04 Staden igår: Mot Skolgatan invid flickskolan har man tagit bort en rad lindar.
1938-03-05 Hr. C. J. Andersson har försålt sin fastighet vid Skolgatan. Fastighetsaffär.
1938-12-19 Djärvt inbrott vid Skolgatan i Uddevalla. Polis.
1940-01-12 Skolgatans belysning. F.E.K. El.ledningar.
1944-07-14 Fullmäktige beslutade anvisa ett belopp på 16 300 kronor för stensättning på Skolgatan. Gatuarbete.
1945-03-26 Trotjänare vid UVHJ-järnvägen, Herman Svensson föll död ner på Skolgatan.
1945-06-13 3-åring stack in armen i maskineriet till järnvägsbommen på Skolgatan och skadad. Olycka.
1945-10-20 Kommisionsaffär öppnas idag på Skolgatan 15, firma Arne Karlsson.
1946-05-22 Petersons Wienerbageri flyttar till Skolgatan 24. Annons.
1948-03-16 50 år fyller trafikchauffören Arvid Friberg, Skolgatan.
1948-07-01 Speceriaffären Skolgatan 7 överlåtes av Mathilda Andersson till Anna Lisa Uddman.
1951-08-10 Vindsbrand på Skolgatan, vållades av blixt. Väder.
1954-10-28 "Syskrinet" Skolgatan 5 byggs. Bild.
1954-10-30 Skolgatan 5, Syskrinet. Byggnad.
1956-09-24 Skolgatan förr och nu. Hembygd. Bild.
1958-06-11 80 år fyller förre fältläkaren, Harald Hansson, Skolgatan 8.
1964-07-15 Minor Robertsson köper Konsums fastighet på Skolgatan, kvarteret Kloten Nr. 4. Fastighetsmarknad.
1966-12-05 85 år fyller fru Emma Olsson, Skolgatan, Dingle.
1968-08-30 Det Uddevalla som gått; Skolgatan på 1900-talet. Fotograf Maria Lundbäck finns nu på Uddevalla museum.
1973-06-19 Klockor till varje pris. Herr och damur från 45 kr. UR-SJÖDIN, Skolgatan 19. Annons. Affär.
1978-11-15 Vägarbete vid Skolgatan-Lagerbergsgatan är ett problem för trafiken. Gatuarbete. Ledningar. Bild.
1991-11-11 Byggfirma stoppar rivning? Vill flytta Torggatan 9 till Skolgatan.
1995-09-27 Olga Stenqvist, Skolgatan 8, död.
2002-12-03 Så skrev B-n 1977-12-03; Ur-Sjödin Skolgatan 19, tackar sina kunder efter 30 års verksamhet. Annons. Affär. Nedläggning.//

1 kommentar: