2016-07-31

Almsjukan slår till

 Almen vid Wessmanska huset på Södra vägen har funnits där i långt över hundra år. Men nu tycks den få kapitulera för almsjukan. I början av sommaren såg vi hur bladen börjat vissna och nu har snart alla blad skrumpnat ihop.

Wikipedia beskriver almsjuka så här: "Almsjuka är en svampsjukdom som angriper almar och som i första hand sprids av almsplintborren, och i andra hand av överväxt från träd till träd via rotkontakt. Almsjukesvampen växer i trädets näringsbanor, varvid dessa täpps igen så almen vissnar. Almsjukan är utbredd över i stort sett alla länder där almen har sitt utbredningsområde. Även friska, unga almar drabbas och tiden från insjuknande till död kan handla om månader eller några år. Almsplintborrarna som sprider almsjukesvampens sporer, bor under barken på vuxna träd, där larverna utvecklas och förpuppas. När de flugit ut som nykläckta skalbaggar äter de finbark i kvistspetsarna på almar av alla åldrar. Både vid näringsgnag och vid förökningen under bark smittar de ner de träd de finns på".
 Det har varnats för almsjukan i flera år, men det är först nu som man på allvar ser konsekvenserna. På Södra Drottninggatan ser det ut så här.
Kommunen lär vara på gång att ta bort något hundratal träd på Söder.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar