2016-07-05

KUNGL. BOHUSLÄNS REGEMENTE 300 ÅR - FÖRSVAR 61

 Bilderna lånade av Majlis Hernek

1961 då Kungl. Bohusläns regemente firade sitt 300-årsjubileum satsades det stort på den stora utställningen FÖRSVAR 61 i Södra hamnen. Jubileet och utställningen ägde rum 26 augusti - 3 september med tonvikt på lördagen den 26:e och söndagen den 27:e augusti.

  Överste Gunnar Smedmark skriver i utställningsprogrammet:

Vår avsikt med utställningen FÖRSVAR 61 är att söka åskådliggöra innebörden av begreppet det totala försvaret.

Försvaret har alltid varit en allas angelägenhet, men de direkta krigshandlingarna berörde under gångna tider endast vissa landsändar och vissa befolkningskategorier.

Idag är bilden helt annorlunda. Den tekniska utvecklingen med bl a förbättrade kommunikationer har kraftigt krympt världen, något som vi väl i allmänhet betraktar som en förändring till det bättre. En negativ effekt av utvecklingen är emellertid att kriget spritt sig från det avgränsade slagfältet till ett krigförande lands alla delar. Alla medborgare, myndigheter och organisationer måste därför intimt samverka för att lösa den gemensamma uppgiften att försvara de andliga och materiella värden, som tillsammans utgör vårt land.

Även om utställningen inte kan ge en fullständig bild av totalförsvarets alla avsnitt, hoppas vi att den skall ge några inblickar i problemet som kan stämma till eftertanke och stärka tilliten till vår försvar.

Gunnar Smedmark
överste
jubileumskommitténs ordförande

Regementschefen överste Smedmark, kung Gustav VI Adolf och landshövding Per Nyström
 Från vänster kapten Håkan Åhs, kung Gustav VI Adolf, överste Gunnar Smedmark, kapten Axel Hernek.


Försvarsminister Sven Andersson

 På Rimnersvallens sittplatsläktare
 Axel Hernek hälsar majestätet välkommen till utställningen
Regementschefen överste Gunnar Smedmark Före mobiltelefonens tid

2 kommentarer:

  1. Tack för detta, andra tider då.
    //Nuvarande Sergeant i försvarsmakten

    SvaraRadera
  2. Kul att se andra foton än de jag tagit. Var fotograf under Fanj.Ohrås.Foton som jag tagit under Jubileet finns på Försvarmuseet Uddevalla.
    Kent Stävholt, amatörfotograf.

    SvaraRadera