2016-07-28

Därför heter det Hästepallarna

Jag ser ibland olika förklaringar till namnet Hästepallarna. Oftast förstår jag inte vad som menas så låt mig därför reda ut hur detta namn har uppstått.

Ordet pall har olika betydelser men här står det för avsats, terass, platå, bergpall. Och det är den här platsen som är själva upprinnelsen till namnet Hästepallarna eller Hästepalleberget som det skrevs på 1700-talet..
Namnet återfinns emellertid redan på 1600-talet och här låg då som nu en äng. På den tiden hörde den till en näraliggande gård. Och här gick det hästar och betade och ibland får man anta att de rörde sig nära den branta kanten ner mot Byfjorden.
Hästhagen som platsen kallades blev i början av 1900-talet Skeppsvikens camping. Svårare än så är det inte.

Intressant är också att de näraliggande Svenskholmarna ibland också har kallats Hästepalle holmar. Ett annat namn på dessa holmar dök upp när 1937 års ekonomiska karta kom ut. Då hette de plötsligt Svenssons holmar eller Svenssonsholmarna som jag själv sa en gång i tiden. Det namnet har ingen grund i gamla lantmäteriförrättningar eller liknande utan får antas komma från muntlig tradition. Det kan faktiskt också vara så att kartografen som reste runt i bygden för att namnsätta olika holmar och skär har missuppfattat namnet och på det sättet döpt om holmarna till Svenssons holmar.  //

2 kommentarer:

  1. Undrat länge över namnet Hästepallarna och hittade nu denna förklaring, stort tack!

    SvaraRadera
  2. Ja tack för upplysningen

    SvaraRadera