2016-07-01

Styrelsemöte med Herman Zetterbergs stiftelse

Från vänster Niclas Magnusson, Danske Bank, landsantikvarie Hans Kindgren, Bohusläns museum, landshövding Lars Bäckström, Lena-Britt Hansson, Danske Bank och undertecknad.

I dag på Herman Zetterbergs födelsedag var det traditionsenligt möte med stiftelsens styrelse. Herman Zetterberg föddes den 1 juli 1904 på Gustafsberg. Han var Sveriges justitieminister 1945-1952 och kände varmt för Gustafsberg.

Han avled 1963 och i sitt testamente stadfästes det att en stiftelse i hans namn skulle bildas. För ändamålet avsattes då 75 000 kr, ett belopp som genom god förvaltning i Danske Bank nu har stigit till flera miljoner.

I stadgarna för stiftelsen står det bl a ”att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärderna av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga”.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av landshövdingen eller någon som han utser, landsantikvarien och den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen

Styrelsen har två sammanträden om året där vi behandlar inkomna ansökningar. Det ena styrelsemötet skall hållas på donatorns födelsedag den 1 juli.
Till traditionen hör också att den förvaltande direktören sätter en blomma på donatorns grav på födelsedagen. I graven vilar donatorn och hans första och andra hustru samt sonen Erland. I samband med Erlands urnsättning restaurerades gravstenen på Norra Kyrkogården.

1 kommentar:

  1. Schysst kille och bra förvaltat av Danske Bank!
    Ove

    SvaraRadera