2016-07-25

Sörkullen innan det blev badplats

Känner du igen Sörkullen? Bilden är troligen tagen av Frances Macfie och som vi ser finns inte landsvägen vid Hästepallarna. Bilden är alltså tagen före 1907 då arbetena med att spränga ut den nya vägen påbörjades. På den plats där bryggan på bilden finns ligger idag den nya flytbryggan som kommunen lagt dit i början av badsäsongen. Vilka personerna på bilden är har jag tyvärr inga uppgifter om.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar