2013-12-16

Uddevallahem vill bygga hus i kanalreservatet på Tureborg

Jag läser i dagens Bohusläningen att Uddevallahem har dammat av en gammal plan och vill bygga ett nytt hus med 40 lägenheter på Tureborg. (På den högra p-platsen på bilden)

När Uddevallahem byggde husen på Tureborg 1959-63 var det planerat att redan då bygga ett hus på tomten. Men så upptäckte man att man då skulle komma att bygga mitt på reserverad mark för den tänkta kanalen Uddevalla - Vänersborg. Efter att man sprängt och jämnat till marken blev det därför stopp på bygget och tomten gjordes om till parkering.

Den sträckningen på en tänkt kanal är antagligen ganska okänd idag men om man bygger där utesluter man i alla fall möjligheten till ett kanalbygge just där. Om detta har jag skrivit tidigare på Uddevallabloggen och tillsammans med Ulf G Eriksson i vår bok Historien om Uddevalla. Läs mer här http://uddevallare.blogspot.se/2007/11/kanalplanerna.html#links

3 kommentarer:

 1. Var har dom tänkt att man skall parkera då?
  Den parkeringen är ju alltid full som det är nu på kvällen.

  SvaraRadera
 2. Tanken på en kanal mellan Vänern och Byfjorden har funnit länge men när är ritningen på bilden daterad?

  Det vore intressant att se hur hela kanalsträckning var tänkt och särskilt i Uddevalla.

  Är fallhöjden mellan Vänern och Byfjorden tillräcklig för att passera över Tureborg?

  SvaraRadera
 3. "Frågan om en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg väcktes åter 1889, 1904, 1907 och 1909.
  1957 gjordes en ny utredning av detta kanalprojekt genom Vänerkommitténs Seawys-projekt. Utredningen gjordes av en arbetsgrupp med representanter för AB Vattenbyggnadsbyrån, AB Skånska Cementgjuteriet, Svenska AB Christiani och Ingenjörsfirman Orrje & Co AB.
  Man kom fram till att en kanal för 6 000-tonnare med ett djupgående på 6,5 meter skulle bli nationalekonomiskt lönande. Kanalen skulle få samma tsträckning som i 1908-års utredning, det vill säga från Skeppsviken i Byforden, därifrån i en rät linje till Ormberget där kanalen svänger åt öster och fortsätter till kustbergen något norr om Epidemisjukhuset. Här sprängs en slusstrappa med lyfthöjd på cirka 36 meter. Från slusstrappan dras kanalen österut till bergsstupensöder om Äsperöd. Där böjer kanalen av åt norr och ansluter till Bäveåns dalgång som följs fram till Katrineberg. Här krävs en enkelsluss med en lyfthöjd på cirka 9 meter. Härfrån dras kanalen mot söder fram till Kodesjön där det krävs ännu en 9-meters sluss. Från Kodesjön följer kanalen sjöarna Grindsjön, Käppsjön, Kyrksjön, Skottenedsjön, Grundlebosjön och Boteredssjön. Vid Botered krävs en sluss som sänker kanalen med 9 meter ner till Vänerns yta. Från slussen dras sjön till sjön Vassbotten som är en del av både Vänern och Trollhätte kanal.
  Denna kanal skulle få en längd av 25 kilometer. Om in- och utlopp räknas med skulle den totala längden bli 35 kilometer. Den totala kostnaden beräknades till cirka 350 miljoner kronor.
  Men av allt detta blev ingenting.

  Så sent som stoppades ett husbygge i Tureberg i Uddevalla så sent som 1963 då huset låg i det område som var reserverat för en kanal!
  1995 väcktes en motion i riksdagen om ett kanalbygge, men denna motion vann inget gehör.

  Sedan dess har klimathotet gjort att frågan väckts på nytt. Främst på det viset att det numera framstår som mycket vitkigt att finna olika sätt att snabbt kunna tappa av vatten från Vänern då den riskerar att svämma över. Göta Älv med all sin lera tål ju inte hur stor avtappning som helst, vilket visat sig vid många ras under århundradenas lopp.
  Men för att tappa av Vänern är knappast en kanal till Uddevalla det man främst tänker på. De gamla planerna på en kanal innebär ju att man först slussar upp från Vänern och sedan vid den högsta punkten slussar ner igen not havet. Detta ökar ju på intet sätt avtappningen från Vänern."

  Källa: http://kanaler.arnholm.nu/ofullbordade/uddevallas.html

  SvaraRadera