2009-06-30

Uddevallas nya cykelkarta


(Utsnitt ur cykelkartan Uddevalla - Ljungskile)
Nu har den kommit, cykelkartan Uddevalla - Ljungskile.
I samarbete med Tekniska kontoret och Kultur och fritid har Miljö-och stadsbyggnadskontoret tagit fram en cykelkarta för Uddevalla kommun.
Ena sidan av kartan visar detaljerat cykelvägarna i Ljungskile och Uddevalla tätort. Den andra sidan visar hela kommunen där cykellederna hänvisar till vissa utvalda utflyktsmål som är kopplade till Uddevallas Natur-och kulturguide som gavs ut 2007.
Detta är en bra sak! Den kommer förhoppningsvis att öka intresset för cyklandet i vår kommun. Och man måste väl ändå tro att den är inledningen till att bygga ut fler cykelbanor, för sådana behövs.
Cykelkartan är gratis och finns att hämta på Turistbyrån, Medborgarkontoret och i Stadshusets reception. Du kan även ladda ned den här. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar