2009-06-12

Tubus och "Böjda kranen"


Den gamla handvevade lyftkranen i hamnen, Böjda kranen kallad, användes till allehanda ändamål. Här lastas trärör från trärörsfabriken Tubus på en pråm för transport från Uddevalla.
Tubus låg vid södra foten av Skansberget och Uddevalla stad tecknade 1937 aktier i fabriken i syfte att hålla stånd emot arbetslösheten.
I Tidningsarkivet hittar jag följande om lyftkranen:
1910-06-09 Hamnen, justering av stora lyftkranen, elektrifiering.
1911-04-04 Lyftkranen i Uddevalla hamn, stor reparation.
1925-05-18 Packhusområdet i Uddevalla mellan järnbron i öster och lyftkranen i väster.
1930-03-21 Arbetet med den nya lyftkranen i hamnen har påbörjats.
Och om Tubus hittar jag detta:
1937-11-22 Uddevalla stad tecknar aktier i AB Tubus som tillverkar rör av trä. Industri.
1937-11-23 Uddevalla tecknar aktier för 20 000 kronor i AB Tubus. Ett led i kampen mot arbetslösheten. Arbetsmarknad.
1938-01-15 Bilden för dagen visar rör från Tubus till Värmland. Trärörstillverkning på Tubu.
1938-05-27 Svenska AB Tubus trärörsfabrik har hållit sin första ordinarie bolagsstämma. Industri.
1938-06-01 AB Tubus trärörsfabrik jobbar nattskift vid saltfabriken i Alsbäck. Industri.
1938-10-29 Driften vid trärörsfabriken Tubus stoppas tills vidare. Brist på beställningar. Industri.
1938-12-13 Uddevallakrönika om trärörsfabriken Tubus, nya trähusfabriken- och arbetsstugan. Näringsliv.
1939-03-13 Storbeställningar hos trärörsfabriken TUBUS. Cellulosaindustrin är storkund. Industri.
1939-06-22 Bilden för dagen: En av Tubus senaste leveranser, 8.60 meter långa trärör.
1943-05-22 Tunnfabriken, Tubus och Skapi i idogt arbete för framtiden i Uddevalla. Industri. Bild.
1945-08-07 Trärörsfabriken Tubus utvidgar verksamheten. Industri. Bild.
1945-10-06 Byggnadsfirman Gunnar Gamelius flyttar till Tubus gamla fabriksbyggnad i hamnen.
1947-02-10 Skador för 340 000 kr. när AB-Tubus trärörs & snickerifabriken vid Bävebäcksgatan. Brand.
1947-02-13 Vi har flyttat våra kontor till Göteborgsvägen 8, AB Gunnar Gamelius Sv AB Tubus.
1947-08-21 Tubus vill byta tomter i hamnen, Kvarteret Bastionen.
1948-02-04 Svenska Ab Tubus tillstånd för trärör- och snickerifabrik, Elis Johanssons smidesverkstad.
1985-06-13 Rörfabriken Tubus. Industri. Bild.
1985-09-13 "Tubuskämpar". Bild. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar