2016-05-25

NU-sjukvården har utlöst förstärkningsläge

Förstärkningsläge utlöst 11.17 25 maj
2016-05-25
Information kl. 12.30 25 maj 2016
NU-sjukvården har kl. 11.17 höjt beredskapsläget från stabsläge till förstärkningsläge. Det beror på att åtta operationssalar på NÄL har stängts efter att sammanlagt ett 20-tal medarbetare på operationsavdelningen sedan igår förmiddag har fått olika grad av symptom från luftvägarna.
 Inga patienter har fått några symptom.
Problemen är tydligt avgränsade till området kring operationssalarna och påverkar än så länge bara patienter som skulle ha opererats idag.
I övriga NU-sjukvården, på NÄL och Uddevalla sjukhus, pågår verksamheten därför som vanligt och andra patientgrupper påverkas inte.
Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner
I några fall har särskild sjukhusledning beslutat att göra avsteg från den katastrofmedicinska beredskapsplanen. Dessa enheter har fått direkt information om detta.
Personal på NÄL som eventuellt känner symptom kan få snabb medicinsk bedömning av läkare på operationsavdelningen.
Västfastigheter fortsätter felsökning på bred front.
Mer information kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar