2016-05-22

60 år sedan studenten 1956

Insänt av Nils Emanuelsson

Med på bilden från vänster: 60-års-Studentjubileum 2016

Gunilla Lindhe (Höglund)
Lil Dahlqvist
Ingrid Wosse (Carlson)
Jan Hillström
Elisabeth Höglund (Franck)
Lennart Hammar
Hans Reinhardt
Odd Kreutz-Hansen
Sigge Engevall
Kerstin Engevall (Hellstedt)
Rey Eriksson
Ronald Johansson
Harald Edstam
Ola Friholt (Johansson)
Bengt Bjurstam
Nils Emanuelson
Gunnar Malmgård
Alve Kilborn
Inger Egermark
Margareta Karlsson
Jane Johansson ( Fagerlin)
Per-Erik Thorn

Hej!
Vi samlades i skolans elevkafeteria och hälsades välkomna av Susanne Grönvall. Efter fotografering framför den gamla skolporten så gick vi upp till aulan där Susanne, mycket uppskattat, berättade skolans historia från 1800-talet till nutid med beskrivning av skolans fysiska utbyggnad och det programmutbud som numera finns för eleverna.

Kerstin och Sigge Engevall visade bilder från skoltiden på 50-talet, och det berättades en historier från skoltiden.

Kvällen avslutades med middag på ”Riverside”.

Med vänlig hälsning
Nils Emanuelson  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar