2012-06-22

Midsommarbilder från Gustafsberg

Flera hundra hade sökt sig till Gustafsberg och midsommarfirandet trots att väderutsikterna var regn på eftermiddagen. Regnet uteblev och det var bara alldeles på slutet som det kom några droppar.
Christer och Lasse spelade och ledde dansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar