2012-06-30

20 år sedan Bohusläns regemente lades ned

(Utsnitt ur bild av Lennart Karlsson)

Den 30 juni 1992 lades Bohusläns regemente ned. Det är på dagen 20 år sedan och till det yttre är mycket sig likt, men tar man en närmare titt så ser man stora skillnader förstås. En sak som emellertid inte har naggats av tidens tand är officersmässen i Kanslihuset. Den lever efter 20 år fortsatt kvar i princip likadan som fordom. Det beror naturligtvis på att Officersklubben, som först lades ned, återuppstod då mässen levde vidare.

Främst vill jag dock framhålla en man och det är överstelöjtnant Bertil Olofsson. Utan honom och hans engagemang så hade det nog inte varit så mycket verksamhet på mässen. Stort tack Bertil!

En annan sak som jag var direkt inblandad i var namnsättningen av nya (civila) postadresser inom området. De gamla benämningarna från regementets tid lever vidare i gatuadresser som Kaserngården, Kanslibacken och Tyggården.

Idag finns på I 17 bostäder i kasern Tornet, skolverksamhet i flera lokaler och så har många företag kontors- och andra lokaler inom kasernområdet.  //

1 kommentar:

  1. Och just i dag är det 43 år sedan F 9 försvann oxå från den militära karta

    SvaraRadera