2012-06-24

FOLKETS HUS UDDEVALLA SATSAR FRAMÅT MED LIVESÄNDNINGAR

Vid Kultur och Fritidsnämndens senaste möte beslutade nämnden att anslå 300 000 kr till den nybildade föreningen Filmis och projektet "Världens scener på museet".

Föreningen skall använda pengarna till en filmprojektor med placering på Bohusläns museum. Nu räcker inte de pengarna utan det behövs sammanlagt en miljon kr, som Västra Götalandsregionen förväntas bidra med. Beslutet i sig stred mot nämndens eget regelverk där det står att den inte ger föreningar bidrag i förskott. Den skall ha varit verksam i ett år och kunna uppvisa både verksamhetberättelse och verksamhetsplan. Se vilka riktlinjer nämnden har här http://www.uddevalla.se/kulturfritidnatur/foreningar/foreningsbidrag/allmannabestammelser.4.4f836be1168be96d5580006821.html

I både ansökan och tjänsteskrivelsen inför beslutet hänvisas det också till livesändningar av opera.

Nu är det bara det att Folkets hus och Park Sverige har rättigheterna till dessa livesändningar, så några "Världens scener på museet" kommer det inte att bli. I artikel i Bohusläningen kunde man få uppfattningen att så skulle ske.

Men nu har Folkets hus i Uddevalla tänkt till och går nu ut med följande:

PRESSMEDDELANDE
Uddevalla 2012 06 21


FOLKETS HUS UDDEVALLA SATSAR FRAMÅT MED LIVESÄNDNINGAR.

Vid ett styrelsemöte 20/6-2012 fattade styrelsen för Folkets Hus Uddevalla beslut om att investera i framtiden genom att bli ett Folkets Hus med livesändningar. Livesända operaföreställningar, konserter, teater, musikaler och sportevenemang är bara några av de möjligheter som Uddevallaborna får tillgång till.

Under hösten eller senast tidigt i vår bör premiären kunna gå av stapeln.

Folkets hus Uddevalla ingår i Folkets hus och Parker.

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med över 600 medlemsorganisationer som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler i hela landet – alla viktiga och upp­skattade mötesplatser och kulturbärare.

Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs – både ideellt engagerade och anställda.

Vår vision är att skapa möjligheter för demokrati, samhällsut­veckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för lokalsamhällets medborgare, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.

Organisationen bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (Bildad 1932). Folkrörel­sens kansli ligger i Stockholm och arbetar bland annat med medlemsservice, opini­onsbildning och folkrörelseutveckling.

Folkrörelsen är indelad i 12 regionala distrikt och äger genom sina medlemsor­ganisationer över 200 biografer över hela landet.

Genom riksorganisationen äger medlemsorganisationerna även bolagen Nöjesvaror (möbler och lotterivinster), Folkparkernas Programbolag (digitala möten, event och artistförmedling), samt Framtidens mötesplats (biografut­veckling).  //

5 kommentarer:

 1. Filmis har jobbat med att sätta ihop ett filmstudioprogram på tio filmer för hösten (se www.filmis.nu) inget annat, detta konkurrerar inte med någon verksamhet. Föreningen är också en fortsättning av Bio Frideborgs verksamhet som inte kunnat fortsätta där, näst intill alla har varit medlemmar i den gamla filmföreningen. (även om det formellt kan vara fel att föreningen inte är densamma -men det kunde den inte heller vara helt och hållet ädnå, då den nya föreningen knyter sig till Sveriges förenade filmstudios)
  Digitaliseringsbidraget är en kommunal angelägenhet att få utnyttja, då det handlar om ett bidrag där om kommunen skjuter till så finns lika mycket att få hos regionen och lika mycket hos filminstitutet.

  SvaraRadera
 2. Låter mest som Folkets Hus hugger åt alla håll faktiskt, är det inte den kommersiella bions planer, så är det en ideell filmförenings... Det är väl ändå upp till var och en att åstadkomma något konstruktivt som gagnar Uddevallas kulturliv?

  SvaraRadera
 3. Det finns inte någon konkurrenssituation i och med livesändningar på Folkets Hus i Uddevalla. Skulle gärna svara på påståendet att "vi hugger", men jag förstår inte riktigt. I vårt pressmeddelande står endast att vi nu satsar framåt.
  Att driva bio och visa film är en sak, att sända opera och annat live är en annan. Möjligen kan det betecknas som olyckligt att vinklingen i Bohusläningen kom att handla om Världens scener, med bilder på opera som illustrerade, när det gällde bidraget till "Filmis", men det kan varken föreningen Filmis eller Folkets hus göra något åt.
  Att en filmförening startar är något vi välkomnar och livesändningar blir ett fint komplement till stadens kulturutbud.
  Simone Olofsson
  Föreståndare Folkets hus Uddevalla

  SvaraRadera
 4. Så Folkets hus satsar framåt ! verkligen mycket framåtanda i det överklagande man en gång lämnade in om bion. Nej, allt låter som sandlåda a la Uddevalla med efterföljande efterkonstruktioner då olika möjligheter går en förbi !!!

  SvaraRadera
 5. Anonym, din kommentar är svår att bemöta eftersom det står var och en fritt att ha sin åsikt. Satsningen framåt med livesändningar är något styrelsen jobbat med ett tag men det har klarnat först nu. Livesändningar är något som flera varit i kontakt med oss och medborgarkontoret om, vi är glada att kunna göra den visionen till verklighet. För Folkets Hus är det ett sätt att satsa på kulturen framåt. Sedan innan har vi tagit över lunchteatrarna och vi arbetar på olika sätt på att fylla vårt stora hus med ännu mer arrangemang. Jag är hyfsat ny på tjänsten som föreståndare men jag ser tydligt ett arbete på framtiden, bland annat med livesändningar.
  Mvh Simone Olofsson
  Föreståndare
  Folkets Hus Uddevalla

  SvaraRadera