2012-06-28

Även Kammarrätten ger Destination Uddevalla rätt - inga poliskostnader för Fjordfestivalen 2011

2012-06-28 13:24
Destination Uddevalla överklagade förra året Polismyndighetens beslut att belägga 2011 års Fjordfestival med extra kostnader på 136 000 kronor. Tidigare i år har Destination Uddevalla fått Förvaltningsrättens dom som gav Destination Uddevalla rätt och Polismyndighetens beslut om extra kostnader upphävdes. Därefter har alltså Polismyndigheten överklagat beslutet till Kammarrätten vilka nu har meddelat att Förvaltningsrättens avgörande står fast och att Kammarrätten inte beslutar om prövningstillstånd. Det blir alltså inga extra kostnader att betala till polisen för 2011 års Fjordfestival.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar