2010-11-25

Under FN:s fana - Ny bok av Bengt Rahm

Bengt Rahm är pensionerad kapten vid f.d. Bohusläns regemente. Han tog fast anställning vid regementet 1948, 19 år gammal, och avgick 1989 med pension efter 41 år.

Rahm tjänstgjorde vid FN-bataljonen i Kongo november 1960 till juni 1961. Han var uttagen som ställföreträdande plutonchef med sergeants grad.

Omständigheterna gjorde att han fick delta i många uppdrag under FN-tjänstgöringen i det oroliga Kongo.

Bengt Rahm vill med boken återge de minnen han har från anteckningar och artiklar som sändes till Sverige under FN-tjänstgöringen. Han vill också hedra de kamrater vilka inte längre är i livet, och han betonar med bokens tillkomst att han fick vänner för livet under FN-tjänstgöringen.

Boken är ett jubileumsminne då det vid utgivningen har gått 50 år sedan FN-tjänstgöringen påbörjades.

Bengt Rahm har med denna bok försökt återge sina personliga upplevelser i ord och bild. Han har även sökt infoga känslor och värderingar, inte minst gällande den trupp med vilken han hade förmånen att tjänstgöra.

Boken är på 65 sidor och innehåller rikligt med bilder. Ett extra plus är den DVD som följer med. Till den har Bengt Rahm överfört sina egna 8:mm filmer som han själv tog under FN-missionen.

Om du vill köpa boken kan du kontakta Bengt på tel  0522-704 50. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar