2010-11-10

Kommunfullmäktige överens men voterade ändå(Nya ledamöter och ersättare)

I dag var det dags för det nya kommunfullmäktige att inta sina platser i fullmäktigesalen på Bohusläns museum. Före mötet erbjöds alla nya ledamöter och ersättare information om hur det går till vid fullmäktigemötena. Lärare var Ralph Steen (FP), Marie Henriksen (KD) och Alf Gillberg (S) som även under denna mandatperioden ikläder sig samma roller som under den förra. Steen blev ordförande, Henriksen 1:e vice ordf och Alf Gillberg 2:e vice ordf.

Dagordningen var vid detta första fullmäktigemöte till synes ganska enkel och bedömdes snabbt avklarad. Men då räknade man bort Hans Jonasson (UP). Ärende 12 var nämligen en motion från Jonasson om parboendegaranti ("Tills kommunen skiljer oss åt").

Och Jonasson lyckades reta upp bl a Elving Andersson (C) rejält. Andersson motsatte sig att man skulle ta ett beslut som skulle bli olagligt, men hans stora poäng var att man i Uddevalla sedan länge arbetar just efter den principen som Jonasson efterlyste.

Socialdemokraterna i Socialnämnden var överens med övriga partier hur man skulle ställa sig till motionen, men Socialdemokraterna hade i Kommunstyrelsen bytt fot och gick på Jonassons linje. Förslag till beslut var således att tillstyrka Jonassons beslut.

Vid kvällens debatt fick detta i sin tur till följd att socialdemokraten Stefan Skoglund begärde replik på socialdemokraten Anna-Lena Heydar som denna kväll höll i partipiskan.

I sak var alla fullmäktigeledamöter överens, nämligen att ett par som levt ett långt liv tillsammans inte skulle behöva sära på sig om den ena parten blev i behov av ökad vård och omsorg. Därför tycker jag att den långa debatten och den påföljande voteringen var helt onödig.

Den styrande majoriteten M+FP+KD+C+MP vann dock voteringen med 31 röster mot 29 och motionen avslogs. //

1 kommentar:

  1. Oj vad häftigt att bli utsedd till piskhållare ;-)
    Nu var det inte så dramatiskt, som du mycket riktigt noterat. Vi diskuterade och kom fram till att det inte borde vara så farligt att ge en garanti, när vi nu ändå gör så, olagligt eller ej. Vi är heller inte ensamma i vår hantering av detta, många kommuner har redan infört en liknande garanti. Så mycket piska var det alltså inte, trots allt.

    SvaraRadera