2010-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag


(Foto Peter Scherman)

Traditionsenligt satte den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen idag en blomma på Herman Zetterbergs grav på Norra kyrkogården.

Lika traditionsenligt blev det sedan styrelsemöte för Herman Zetterbergs stiftelseGustafsberg.
(Foto Stefan Björling)
Styrelsen består av undertecknad, landshövding Lars Bäckström samt landsantikvarien Hans Kindgren.
Herman Zetterberg föddes på Gustafsberg den 1 juli 1904 och traditionen bjuder således att styrelsen sammanträder på donatorns födelsedag.
Herman Zetterberg avsatte i sitt testamente medel till en stiftelse som bär hans namn. Vid styrelsemötet tas beslut om att tillstyrka eller avstyrka de ansökningar som kommit in.
Läs mer om Herman Zetterberg HÄR. //

1 kommentar: