2010-07-19

Fortfarande "snö" kvar

(Klicka på bilderna)

"Snöberget" vid Skeppsviken har nu minskat i storlek men fortfarande når det på sin högsta punkt drygt två meter. Det smältvatten som rimligen produceras försvinner uppenbarligen rakt ner i marken, men 50 meter nordost om "snöberget" finns det en smärre damm och från den rinner vattnet sakta ner i en brunn vid Oljehamnsvägen.
När man ser vad detta "snöberg" innehåller är det lätt att förstå varför myndigheterna inte tillåter att snömassorna som tas upp på våra gator tippas över kajkanten i Bäveån.

Snön innehåller nämligen allt annat än ren snö. Och allt detta blir nu kvar på platsen vid Skeppsviken medan smältvattnet letar sig fram till kommunens VA-nät.

Om man lägger handen på den kvarvarande högen är den kall och gräver man sig ner 5-10 cm kommer man till snön som fortfarande är väldigt kall, så det dröjer nog ännu ett tag innan den är borta. //

1 kommentar: