2010-07-05

UA 2 - Fiskmåsen mm

Jüri Kiviloo frågar:

"Hej Gunnar!
Här kommer en marin fråga. Jag hittade en bild i Varvshistoriska Föreningens arkiv föreställande två fartyg på Lindholmens slipar. Den mindre fartyget har märkningen UA2, alltså är den en ångtrålare med anknytning till Uddevalla. Årtalet när bilden togs är 1910-15. Vet du vem som ägde fartyget och vad hette det. Har det funnits ångtrålare i Ua?
Mvh
Jüri"

Janne HermanssonSveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla har skickat mig följande:

Hej!
Sannes Rederi i Uddevalla ägde flera ångtrålare i seklets början. Sanne hade även fler fartyg i sitt rederi, se http://www.mareud.com/Uddevallarederier/sannes-rederi.htm .

Rn04733.

Trål S/S FISKMÅSEN. Signal JQMH. & SFQI. GG 53. UA-2.
Byggd af jern på klink 1890 i Hull af Cook, Welt´n & Gemmell med namnet ANGLIA för brittisk räkning. Byggnr: 51. levererad i juli 1890.
Byggdes med namnet ANGLIA för H. Bennett i Grimsby.
Såldes 1897 till Anchor Steam Fishing(Co)(Lim) i Grimsby med W. S. Letten som redare.
I början av 1900 talet såld till G. R. Nicholson i Liverpool.
BV 1902: ANGLIA, G. R. Nicholson i Grimsby.
Såldes ca 1906 till J. Hall i Sunderland.
LR 1906: ANGLIA, J. Hall i Sunderland.
Bill of Sale den 27-3 1907: Robert Ebernezer Reberidge i Sunderland säljer s/s ANGLIA för 725 pund till Uddevalla. Registrerad i England med nr.96223.
Bill of Sale den 27-3 1907: Paul Wyman i Sunderland säljer fartyget för 1.090 pund till Uddevalla.
Bill of Sale den 27-3 1907: James Hall säljer.
Registrerad den 6-4 1907 som UA-2 FISKMÅSEN med Jemi Mattsson som befälhavare och Uddevalla som hemort.
Reg.cert. den 31-5 1907: s/s FISKMÅSEN tillhör grosshandlare Johan Newton Sanne i Uddevalla, ensam ägare, befälhavare Jemy Mattsson i Fiskebäckskil styrmansbref nr.525. 1879. Svensk egendom 1907.
Mätbref den 10-4 1907 146,60 brutto, 53,30 netto.
Anmälan den 26-6 1911 att fartyget har grundstött och sjunkit i Malö strömmar den 15-6 1911 och är numera upptagen och beräknas vara på slip i Göteborg i början af nästa vecka för reparation.
Den 9-6 1913 blir Otto Albin Johansson i Uddevalla befälhavare, är oexaminerad.
Köpebrev den 7-10 1915: ej pris.
Cert. den 20-10 1915: s/s FISKMÅSEN tillhör AB. J. N. Sanne Uddevalla, befälhavare Otto Albin Johansson i Uddevalla. AB. J. N. Sanne:s styrelse utgöres av grosshandlare Johan Newton Sanne, grosshandlare Johan Herman Sanne båda från Uddevalla.
Cert. den 19-11 1919: s/s FISKMÅSEN tillhör Trål AB Fiskmåsen i Uddevalla, befälhavare Albert Botvid Tingström i Göteborg. Trål AB Fiskmåsen:s styrelse utgöres av grosshandlare Johan Herman Sanne, grosshandlare Sven Elis Sanne båda från Uddevalla samt aktuarier Kjell Georg Sanne i Stockholm.
Köpebrev den 22-7 1926: såld av Trål AB Fiskmåsen till herr G. Magnusson i Göteborg för 17.250 kr.
Köpebrev den 26-7 1926: G. Magnusson säljer till ett under bildning varande bolag förslagsvis benämnt Fiskeri AB Neptun för 17.250 kr. Fiskeri AB Neptun:s styrelse utgjordes av kamrer Karl Erik Ohlsson, verkmästare Gotthard Wilhelm Emanuel Magnusson samt kontorist Claes Waldemar Magnusson alla från Göteborg.
Registrerad den 27-7 1926 som GG-53 NEPTUN ägd av Fiskeri bolaget Neptun i Göteborg med And. Andersson som befälhavare och Göteborg som hemort.
Cert.den 29-12 1926: s/s NEPTUN tillhör Fiskeri AB Neptun i Göteborg, befälhavare Anders Andersson i Knippla.
Anmälan den 28-11 1939 att Fiskeri AB Neptun trätt i likvidation.
Såldes i juni 1939 av Fiskeri AB Neptun i likvidation till AB Göteborgs Torskmjölsfabrik för nedskrotning. AB Göteborgs Torskmjölsfabrik registrerades den 29-4 1931.
Intyg den 7-10 1940 att fartyget sålts till AB Göteborgs Torskmjölsfabrik för 8.000 kr.
AB Göteborgs Torskmjölsfabrik ägde även 1923 MARIA.
Anmälan den 8-10 1940 att fartyget har inköpts för nedskrotning vilken pågår.
Anmälan den 14-10 1940 att fartyget har förändrats till pråm inom Göteborgs hamnområde.
Intyg den 26-4 1941 att fartyget är förändrat till pråm, panna, maskin, axel och propeller är urtagna intygas av Bohus Varv. AB Göteborgs Torskmjölsfabrik:s styrelse utgjordes av direktör Karl Anton Berglund, direktör Axel Lambert Häller i Göteborg, sjökapten Charles Pontus Stranne samt sjökapten John Olinder Olsson alla bosatta i Göteborg.
S.S.T. nr.42. 1940: håller för närvarande på att nedskrotas av AB Göteborgs Torskmjölsfabrik.
Avförd i november 1941 som pråm.
146,78 brutto, 62,55 netto, 275 hkr enligt SL 1937. 50 nom. Hkr (= ca 320 ihk) år 1907.
Längd 30,93 m bredd 6,2 m djup 3,32 m
Namnnyckel: NEPTUN ex FISKMÅSEN ex ANGLIA". //

1 kommentar: