2018-12-30

Vem var Lars Strömberg - en utmaning för släktforskare?

Klicka på bilden så blir den större!

Jag tar ofta med mig besökare in i Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Där brukar jag bl a berätta om barnhuset som blev Sveriges första internatskola.

Arkivet är mycket välordnat och här finns uppgifter om alla de 741 gossarna som gick på skolan mellan 1776 och 1924 då den lades ned.

Gossarna är numrerade från 1 - 741. Men vad döljer sig bakom uppgifterna om nr 1? Han sticker verkligen ut. Skolan startade 1776, men Lars Strömberg skrevs in i barnhuslängden fyra år tidigare, 1772. Det är samma år som makarna Knape skrev sitt testamente där de avsåg att använda sin förmögenhet till att skapa ett "barnhus för fattige Magistratspersoners, Handlandes och Handtverkares Barn, som der komma att njuta föda och nödig undervisning".

Uppgifterna om Lars Strömberg är mycket knapphändiga. I kolumnen Födelseår står det "Upptagen af gatan". I nästa kolumn med rubriken "Fadrens namn och stånd" står det "Aldeles obekant".

Han gick aldrig på skolan för han har inte fått några betyg i läroämnen. Några vitsord har han fått. De bästa är Minne och Catechesen. Och så står det i kolumnen längst till höger "Till sjöss med stiftarens eget skepp".

Knape var skeppsredare med egna skepp och här skickar han iväg lille Lars ut på ett av sina egna skepp.

När man läser om honom i barnhuslängden får man en känsla av att denne gosse låg de barnlösa makarna Knape varmt om hjärtat, men vem var han egentligen? Och vart tog han vägen?

För flera år sedan frågade jag några släktforskare om de kunde spåra honom. Nej, det blev ingen träff. Men en av dem sa: "Det känns som att han skulle kunna vara Anders Knapes oäkta son!"

Det kan ligga nära till hands att tro så nu undrar jag om det finns någon därute i släktforskarvärlden som kan bringa klarhet i Lars Strömbergs öde. Det finns i vart fall inga mer uppgifter om gossen i stiftelsens arkiv.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar