2018-12-06

Lelångenbanans nya sträckning

1895 invigdes Lelångenbanan mellan Uddevalla och Bengtsförs. Lelångenbanans station i Uddevalla var densamma som Herrljungabanans station, åtminstone fram till dess att Bohusbanan byggdes. Då avvecklades stationsbyggnaden till att endast bli station för Lelångenbanan. Järnvägsstationen låg där Museiparken ligger nu.

Lelångenbanan gick runt Skansberget på västra sidan ända fram till 1956. Då byggde man det järnvägsspår vi ser på bilden och därmed användes i fortsättningen Uddevalla C som slutstation för Lelångenbanan.

1964 lades järnvägstrafiken på Lelångenbanan slutligen ned.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar