2018-12-09

Nya vatten - och avloppsledningar på Lindesnäs borras genom marken

Så här ser det ut på Lindesnäs badplats just nu. Det är en ny vattenledning och en ny avloppsledning som ligger här i väntan på att dras igenom ett borrhål.
Den nya VA-ledningen skall gå ifrån en av överföringsledningens (mellan Uddevalla och Ljungskile) pumpstationer. På Lindesnäs ligger en sådan pumpstation mitt i rondellen vid Lindesnäs badplats. Därifrån skall således en ny VA-ledning dras mot villaområdet vid Gorrviken. Då fångar man även upp ett antal sommarstugor som ligger längs vägen mot Gorrviken.

Det unika är arbetsmetoden. Man gräver inte upp ett dike och lägger ned ledningen där.
I stället gräver man två schakt, ett i varje ände av den nya ledningen. Här är det södra schaktet.
I stället skall man borra ett hål som är ca 230 meter långt till schaktet i andra änden.
Detta är borrhuvudena som man skall styra på sin väg i underjorden mot det andra schaktet,
Företaget som gör detta heter STYRUD och vi har sett dem tidigare i Uddevalla. Bl a minns jag när de borrade ner ledningar under järnvägsövergången vid Skolgatan.
Och här har vi det andra schaktet, där de båda plaströren sedan skall stoppas ned och dras igenom det uppborrade hålet. Kan någon begripa hur man kan lyckas att borra så precist så att man kommer fram på rätt ställe?
Och hur går det sedan till att dra de här två plaströren genom hålet?  Man skulle behöva vara ledig och finnas på plats för att se hur det går till.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar