2018-12-22

Överstelöjtnant Lars Danius

Namnet Danius har varit, och är fortfarande, på mångas läppar. Jag tänker förstås på Sara Danius, Svenska Akademiens f.d. ständiga sekreterare. Men vad inte alla vet är att hennes pappa varit officer vid Bohusläns regemente.

Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1929. Underlöjtnant 1931. Löjtnant 1933. Kapten 1940, vid Västerbottens regemente 1948. Major 1950, vid Armèstaben 1952, vid arméns reservstat 1955. Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1962. Överstelöjtnant 1972.

Han hade två karriärer. Vid sidan om den militära var han lärare och författare. Han skrev böckerna

Att försvara Sverige 1947
Svenskt motstånd och dess förutsättningar 1952
Samhället och försvaret 1956 - återblick på svensk försvarspolitik 1809-1955
Data och dokument ur försvarsfrågans historia 1958

Han föddes 14 september i Falu Kristine församling Kopparbergs län. Han var gift med Karin Hallengren 1935-1960 med vilken han fick två barn. Sedan gift med den 35 år yngre Anna Wahlgren med vilken han har döttrarna Sara och Nina Danius. De skilde sig 1966. Han avled den 24 oktober 1996.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar