2018-12-28

Uddewalla Stad 1784

Kartor är alltid spännande. Det här är ett utsnitt av lantmätare Wessborgs karta från 1784. Den skiljer sig inte nämnvärt från hur det såg ut 1718 då Karl XII fördes in i staden.

Lägg märke till att stadens torg var betydligt mindre än våra dagars torg. Med hjälp av 1795 års mantalslängd som Uddevalla Släktforskare upprättat skall vi ta en titt på vilka som ägde och förmodligen även bodde i husen.

De större husen är tydligt markerade men det betyder inte att det inte låg hus på de andra tomterna som bara har en tomtsiffra.

Stadens rådhus ligger på tomt nr 153 vid torgets östra sida. Strax intill ligger nr 152. Det var handelsman Jonas Bagges hus. Möjligen är detta ett hus som byggdes på samma plats som det hus som Karl XII balsamerades i. Vid en brand 1738 blev inte mindre är 80 hus lågornas rov och "Karl XII:e-huset" brann sannolikt i den branden.

Nr 150 är handelsmannen Christian Wesslaus hus. I detta huset bode även handelsmannen Lars Colling som senare blev förvaltande direktör på Gustafsbergs barnhus, dvs en av mina företrädare.

Nr 151 är controlleur Conrad Nomells hus.

Nr 111 är borgmästare Åbergs hus.

Nr 362 är Commercerådets Michael Kochs änkefrus hus. Här är även översten och riddaren Harald af Christiernin mantalsskriven.

Nr 257 tillhörde handelsbokhållare Olof Svensson - Bagge.

Detta om några av husen runt torget.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar