2018-12-20

Thordénstiftelsen 60 år


Med anledning av Thordénstiftelsens 60-årsjubileum släpptes idag en ny bok om stiftelsen.
 Thordénstiftelsens ordförande Lars Bäckström berättade om stiftelsen och tillkomsten av boken.

Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål, Thordénstiftelsen, tillkom 1958 under ett dramatiskt skede i Uddevallavarvets historia.

Sedan 1964 har stiftelsen nu verkat till "...det allmännas fromma i Bohusläns". Idrott, kultur och föreningsliv stöttas årligen med bidrag. Verksamheter drivna av ideella krafter ligger stiftelsen varmt om hjärtat. Stiftelsen delar också ut stipendier till gymnasister, musikutövare, idrottare och idrottsledare och även till människor som utmärkt sig på miljöområdet och inom kulturen. Alla uppmärksammas de på Thordéndagen varje år.

Sedan 2014 är Thordénstiftelsen medarrangör till Bohusbiennalen, som arrangeras vartannat år med fokus på aktuella bohuslänska ämnen. Det är ett sätt för stiftelsen att engagera sig i samhällsutvecklingen. Då delas det prestigefyllda Bohuspriset ut, en belöning till någon eller några som gjort eller gör insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.
Författare till boken är Ulf G Eriksson, som tillsammans med Evelina Ivarsson och stiftelsens sekreterare Yngve Johansson bildat redaktionskommitté.

Boken innehåller bl a intervjuer med ordföranden och styrelseledamöter. Man uppmärksammar också bidragsmottagarna. De största bidragsmottagarna 1996-2017 är i tur och ordning:

IK Oddevold, Ljungskile SK, Uddevalla Elitidrottsgymnasium, Sjöräddningssällskapet, GF Kroppskultur, IFK Uddevalla, Bohusläns museum, Uddevalla Sim/Skäret och Nordiska Akvarellmuseet.

Boken kan man köpa i Hallmans Bokhandel. Hasse Ekbrand från Hallmans fanns förstås på plats i Wienerkonditoriet där boksläppet ägde rum idag.  //

2 kommentarer: