2018-12-16

Axel V Johansson

I Rådhuset hänger porträtten av stadsfullmäktigeordförandena (senare kommunfullmäktigeordförandena). Det här är Axel V Johansson - Småland kallad. Han var stadsfullmäktiges ordförande i 30 år, 1928 - 1958. Han kallades Småland, då han var född 1888 i Hässleby, Jönköpings län.

Socialdemokraten Axel V Johansson ledde stadsfullmäktige under den stora arbetslösheten på 1930-talet. Han anses ha spelat en stor roll i efterdyningarna till tändsticksfabrikens nedläggning 1938. Hans goda kontakter med regeringen innebar att Uddevalla redan 1939 fick en ersättningsindustri i Svenska Trähus AB, senare Junohus. Det var HSB som lovat regeringen att bygga en trähusfabrik i Uddevalla. Den invigdes den 1 september 1939, samma dag som andra världskriget utbröt.

Han var också mycket aktiv när Gustaf B Thordén (också socialdemokrat) skulle starta en varvsindustri i Uddevalla 1946.

Han avled 1959 i en ålder av 71 år.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar